Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra - Matematik åk 5

Skapad 2020-06-15 12:28 i Högåsskolan Knivsta
Grundskola 5 Matematik

Innehåll

Algebra 

 


Syfte med undervisningen
Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska även ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband.  

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att argumentera logiskt och föra matematiska resonemang. Eleverna ska genom undervisningen också ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang.


Mål 
När du arbetat med detta arbetsområde ska du kunna: 

 • Tolka, skriva och hantera algebraiska uttryck.
 • Konstruera och lösa ekvationer.
 • Konstruera, beskriva och uttrycka talföljder och geometriska mönster. 
 • Strategier för matematisk problemlösning.

 

Metod 
Vi kommer att arbeta med matematikboken som grund. Vi har gemensamma genomgångar och var och en arbetar enskilt, i par och i grupp för att träna på de moment som kapitlet innehåller. En del arbete sker även praktiskt. Vi gör en del uppgifter gemensamt på tavlan, då får eleverna möjlighet att visa sina lösningar muntligt och delge varandra sina kunskaper. Under och i slutet av arbetets gång sker olika bedömningssituationer.  Läxor kan förekomma för att befästa kunskaperna.  

 

 

Bedömning 

Bedömning sker genom att jag observerar din förmåga att tillägna dig innehållet genom hur du:

 •  redovisar dina uppgifter, både skriftligt och muntligt,
 • deltar i samtal och diskussioner kring matematik och matematikuppgifter,
 •  använder dig av begrepp som hör till avsnittet,
 • presterar på lektioner och i bedömningsuppgifter.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Algebra

Algebra

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Algebraiska uttryck
Du kan med hjälp konstruera och förenkla algebraiska uttryck.
Du kan konstruera och förenkla algebraiska uttryck.
Du kan med säkerhet konstruera och förenkla algebraiska uttryck.
Ekvationer
Du kan med hjälp konstruera och lösa ekvationer.
Du kan konstruera och lösa ekvationer.
Du kan med säkerhet konstruera och lösa ekvationer.
Talföljder och mönster
Du kan med hjälp konstruera, beskriva och uttrycka talföljder och geometriska mönster.
Du kan konstruera, beskriva och uttrycka talföljder och geometriska mönster.
Du kan med säkerhet konstruera, beskriva och uttrycka talföljder och geometriska mönster.
Matematisk problemlösning
Du kan med hjälp använda strategier för matematisk problemlösning.
Du kan använda strategier för matematisk problemlösning.
Du kan med säkerhet använda strategier för matematisk problemlösning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: