Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 3-4 VT-20

Skapad 2020-06-15 13:50 i Edsta skola Hudiksvall
Grundskola 3 – 6 Svenska
Detta jobbar vi med under våren.

Innehåll

  

 
 
Kartläggningar:
Åk 4 gör H4 (läshastighet).
Åk 3 gör Nationella prov tala, lästeknik, läsförståelse, skriva faktatext, berättande text, stavning
Utifrån resultaten ser vi vad vi ska fokusera på framåt.
 
Vi arbetar med bl.a;Läsa i par/enskilt
skriva texter utifrån stödord vi skrivit från SO-arbeten t.ex landskap från hela Sverige.
Vi läser Pojken och Tigern tillsammans och har som läsläxa och arbetar med Sveriges landskap.
läromedlet; Zick zack läsning med skrivuppgifter till.
läromedlet "mellan raderna" och stavningshäften
tränar muntliga framställningar (Järvzoodjur samt valfritt ämne) med hjälp av stödord. 
Genomgång och arbete med de vanligaste ordklasserna.
 
 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Texter i digitala miljöer, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.
  Sv  4-6
 • Ansvarsfullt agerande vid kommunikation i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: