Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bamse Röd Kompisrelationer

Skapad 2020-06-15 13:53 i 123461 Förskolan Bamse, Språkförskolan Stockholm Södermalm
Förskola
Vi planerar för uppstart och fokuserar på hållbara relationer

Innehåll

Didaktiska val/undervisning

Vilka didaktiska val ska jag göra? VAD? VARFÖR? HUR?

Pedagog/pedagoger: Alla

Grupp/barn: Alla

Projekt/tema/fokus: Hållbara relationer

Utmaning till barnen: Skapa goda relationer

 

 

Vad ska barnen möta för uppgift och med vilket material? 

 

Miljö/rum/plats (VAR)

Var ska vi vara?

Samlingsmattan och rörelserummet

 

Introduktion (HUR)

Hur ska jag/vi presentera och regissera materialet/uppgiften/utmaningen?

Presentera Kompisböckerna och presentera personliga tecken (namn plus eget tecken)

Skapa gemenskap i nya gruppen, ta hjälp av äldre barn att vara "faddrar", låta de barnen berätta om verksamheten

Dokumentation (VAD och HUR)

Vad och hur ska vi/jag dokumentera? 

Fota och sätta upp bilder på gruppstärkande övningar

Förväntningar (VARFÖR)

Vilka förväntningar har vi på undervisningstillfället?  

Barnen ska lära sig sitt namn/tecken och sina kompisar, samt pedagogernas tecken

Pedagogens roll

Hur ska jag som pedagog förhålla mig?  

Hur ska vi agera?

Lyhörd inför barnen, vara närvarande, bygga relationer med ansvarsbarnen först, ta hjälp av varandra

Pedagogerna ska öva på TAKK och jobba med tecken aktivt under dagen, jobba med veckans tecken

Påverkan och inverkan

Vilka tidigare erfarenheter har barnen kopplat till våra val?

 

Barnens möjlighet till delaktighet och inflytande (HUR)

 

 

 

 

Arbetslagsreflektion (denna del klipper ni ut och klistrar in i analysdelen)

 

  • Vad är det barnen intresserar sig för i sitt utforskande?
  • Vilka frågor tror vi att de undersöker?
  • Vilka material och verktyg verkar stödja barnen i deras utforskande?
  • Vad av det barnen gör är möjligt att utmana vidare?
  • Hur planerar vi att gå vidare?
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: