Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsplan Normer och värden

Skapad 2020-06-15 14:10 i Klossdammens förskola Söderhamn
Förskola
Ett av våra prioriterade mål är normer och värden. Inom detta område lägger vi fokus på hur vi är mot varandra. Vi tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar på sina villkor och efter sina förutsättningar. Vi arbetar och utgår från karaktärerna i Barbafamiljen för att på ett roligt och lustfullt sätt få barnen intresserad.

Innehåll

Nuläge

 

I enhet 1 har vi 38 barn i åldern 1-5 år. Under hösten har vi gruppinskolat sex stycken nya barn på avdelningen. Det har också börjat två nya personal i arbetslaget. 

Vi vill att barnen ska känna grupptillhörighet, ta hänsyn till varandra, lyssna på varandra, vara en bra kompis och känna trygghet på förskolan.

Vi arbetade under förra terminen, vt-17 med temat "Lika-olika-Alla unika" och kommer fortsätta jobba vidare med det eftersom det är ständigt aktuellt i barngruppen.

Mål

Vi vill att alla barn ska känna sig delaktiga, accepteras för den de är och få en gruppkänsla.

Barnen ska bli en bra kompis, respektera varandra och sina olikheter.

Utveckla empati  och respektera i miljön de vistas i.

Syfte

Vi vill att barnen ska kunna;

 • Samarbeta/hjälpa varandra
 • Demokrati
 • Ta ansvar
 • Visa hänsyn
 • Känna trygghet
 • förstå lika/olika
 • Prata om när något känns fel
 • Lyssna på varandra och komma överens
 • Dela med sig
 • Samarbeta
 • Vänta på sin tur
 • Visa känslor
 • Sprida glädje
 • Säga stopp med ord och eller kroppsspråk

Genomförande

Hela förskolan har fem stycken gemensamma kompisregler som vi ska jobba med och påminna varandra om;

 • Alla ska få vara med
 • Hämta en vuxen om någon behöver hjälp
 • Vara snäll och hjälpa varandra
 • Trösta en kompis
 • Använda stopphanden

Vi utgår från karaktärerna i Barbafamiljen i vårt dagliga arbete, BarbaFin står för normer och värden.

 • Jobba med normer och värden i våra dagliga rutiner, matsituationer, samlingar, leken m,fl
 • Kompissånger/ramsor
 • Värdegrundsövningar
 • Böcker/Sagopåsar i ämnet (Böckerna tio kompisar)
 • Utflykt på barnens villkor

 

Dokumentation under lärprocessen

Vi kommer att dokumentera det vi gör med hjälp avanteckningar, foton och filmer. Dokumentationen läggs i bloggen på Unikum och i barnens lärloggar.

Ansvar

All personal på avdelningen.

Uppföljning

Avcheckning sista måndagen i månaden på avdelningsplaneringen.

Efter utvärderingen lägger vi fokus på de områden vi anser att vi behöver arbeta vidare med.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: