👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia årskurs 8

Skapad 2020-06-15 14:19 i Håstensskolan Varberg
Grundskola 8 Historia
Här presenteras arbetsområdet - Revolutionernas tidsålder. I matrisen finns provresultatet

Innehåll

Innehåll

  • Upplysningstiden
  • Amerikanska revolutionen och frihetskriget
  • Den franska revolutionen
  • Den industriella revolutionen

 

Material: Fundament Historia 8, filmer på studi.se samt genomgångar.

Matrisen nedan visar provresultatet. Provet bestod av tre uppgifter, begrepp, tidslinjer och orsaker och konsekvenser till de olika revolutionerna och varje uppgift prövas mot ett eller flera kunskapskrav. 

Matriser

Hi
Provresultat - Revolutionernas tidsålder.

F
E
C
A
Provuppgift 1 - Begrepp
Du har kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Du kan använda historiska begrepp på ett fungerande sätt
13-17 rätt
18-21 rätt
22-24 rätt
Provuppgift 2 - Tidslinjer (epoker)
Du kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvilkor och beskriver då samband mellan olika tidsperioder.
Du placerar "revolutionernas tidsålder" rätt på tidslinjen. Eller så placerar du två andra epoker rätt.
Du placerar "revolutionernas tidsålder" rätt på tidslinjen och två andra epoker på tidslinjen.
Du placerar samtliga epoker rätt på tidslinjen.
Provuppgift 2 - Tidslinje över revoultionerna)
Du kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvilkor och beskriver då samband mellan olika tidsperioder.
Du ca hälften av årtalen rätt
Du placerar merparten av årtalen rätt.
Du placerar alla årtalen rätt.
Provuppgift 3 - Orsaker och konsekvenser
Du kan föra underbyggda resonemang om orsaker och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor.
Du kan ge någon orsak och konsekvens på de tre revolutionerna.
Du kan ge några orsaker och konsekvenser på de tre olika revolutionerna. Du visar på minst två olika perspektiv.
Du kan ge många orsaker och konsekvenser på de tre olika revolutionerna. Du visar på flera olika perspektiv.
Du kan föra underbyggda resonemang om orsaker och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor.
Du kan ge en rimlig förklaring till hur en konkret händelse varit en betydande orsak.
Du kan ge en rimlig förklaring till hur några konkreta händelser varit betydande och visa på samband mellan revolutionerna.
Du kan förklara, jämföra och problematisera hur olika händelser bidrar till händelseutvecklingen under perioden.
Begreppsanvändning
Du kan använda historiska begrepp på ett fungerande sätt.
I ditt resonemang använder du några korrekta historiska begrepp.
Du använder du flera korrekta historiska begrepp för att förtydliga ditt resonemang.
Du använder du korrekta historiska begrepp som förtydligar och utvecklar ditt resonemang.