Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Astronomi – Pedagogisk planering i fysik

Skapad 2020-06-15 15:02 i Axonaskolan Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Fysik
Under några veckor kommer vi att arbeta med fysik. Temat är astronomi. Vi kommer att lära oss mer om jorden, solsystemet, tidmätning, rymdfärder och Big Bang. Vi kommer även arbeta med vad man trodde om rymden och jorden förr.

Innehåll

Astronomi – Rymden och vårt solsystem

 

Pedagogisk planering i fysik

Under några veckor kommer vi att arbeta med fysik. Temat

är astronomi. Vi kommer att lära oss mer om jorden, solsystemet, tidmätning, rymdfärder och Big Bang. Vi kommer även arbeta med vad man trodde om rymden och jorden förr.

 

Mål

 • Kunna förklara dag och natt, årstider, månader och år och hur man mäter tid.

 • Kunna redogöra för vår sol och planeterna i vårt solsystem.

 • Kunna beskriva för Big Bang.

 • Kunna redogöra för vad människor trodde om rymden och jorden förr.

 • Kunna granska olika källors information om rymden och jorden och värdera källornas användbarhet och trovärdighet.

 

Undervisning

I detta arbetsområde kommer vi att utgå från era funderingar och frågor om ämnet. Vi kommer att läsa texter, titta på filmer, söka information på hemsidor och i vår lärobok i fysik.

 

Bedömning

I slutet av arbetsområdet ska vi ha ett test där ni får visa era kunskaper i astronomi. Vi kommer att ha en separat övning i källkritik där du får visa att du kan vara källkritisk.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Fy  4-6
 • Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.
  Fy  4-6
 • Människan i rymden och användningen av satelliter.
  Fy  4-6
 • Tidmätning på olika sätt, från solur till atomur.
  Fy  4-6
 • Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Fy  E 6
 • Dessutom beskriver eleven och ger exempel på himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för enkla resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  E 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Fy  C 6
 • Dessutom förklarar eleven och visar på samband kring himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för utvecklade resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
  Fy  C 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  C 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Fy  A 6
 • Dessutom förklarar eleven och visar på mönster i himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för välutvecklade resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
  Fy  A 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: