Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokrecensioner

Skapad 2020-06-15 16:49 i Noltorpsskolan 4-6 Alingsås
Pedagogisk planering för skriftliga och muntliga bokrecensioner.
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk
Du ska under läsåret göra några bokrecensioner. De ska vara skriftliga. Så småningom ska du få framföra en av recensionerna muntligt.

Innehåll

Syfte- målet med undervisningen

Du ska:

 • Lära dig hur en recension kan vara uppbyggd.
 • Utveckla din förmåga att skriva recensioner där budskapet framgår och där strukturen är tydlig.
 • Utveckla din förmåga att göra muntliga framställningar
 • Träna på att beskriva din upplevelse av läsningen.

Bedömning

I matrisen ser ni de kunskapskrav som bedöms inom detta arbetsområde.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv

Matriser

Sv SvA
Bedömningsmatris svenska recension åk 4-6

E
C
A
Ny nivå
Ny nivå
Läsa
Du kan läsa barn- och ungdomslitteratur med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan läsa barn- och ungdomslitteratur med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Du kan läsa barn- och ungdomslitteratur med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Du visar grundläggande läsförståelse genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texter. Du kan kommentera viktiga delar med viss koppling till sammanhanget.
Du visar god läsförståelse genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texter. Du kan kommentera viktiga delar med relativt god koppling till sammanhanget.
Du visar mycket god läsförståelse genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texter. Du kan kommentera viktiga delar med god koppling till sammanhanget.
Du kan utifrån egna erfarenheter tolka och föra enkla och till viss del genomtänkta resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Du kan utifrån egna erfarenheter tolka och föra utvecklade och relativt väl genomtänkta resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Du kan utifrån egna erfarenheter tolka och föra välutvecklade och väl genomtänkta resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Du kan på ett enkelt sätt beskriva upplevelsen av vad du läst.
Du kan på ett utvecklat sätt beskriva upplevelsen av vad du läst.
Du kan på ett välutvecklat sätt beskriva upplevelsen av vad du läst.
Skriva
Du kan skriva recensioner med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Du kan skriva recensioner med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Du kan skriva recensioner med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
I dina texter ska du kunna använda grundläggande regler för stavning med viss säkerhet.
I dina texter ska du kunna använda grundläggande regler för stavning med relativt god säkerhet.
I dina texter ska du kunna använda grundläggande regler för stavning med god säkerhet.
I dina texter ska du kunna använda grundläggande regler för skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I dina texter ska du kunna använda grundläggande regler för skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
I dina texter ska du kunna använda grundläggande regler för skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Du ska kunna lägga till exv bild eller musik till text så att de passar ihop på ett i huvudsak fungerande sätt, för att förstärka texters budskap.
Du ska kunna lägga till exv bild eller musik till text så att de passar ihop på ett ändamålsenligt sätt, för att förstärka texters budskap.
Du ska kunna lägga till exv bild eller musik till text så att de passar ihop på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, för att förstärka texters budskap.
Du ska kunna ge enkla omdömen om texters innehåll och språk.
Du ska kunna ge utvecklade omdömen om texters innehåll och språk.
Du ska kunna ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk.
Tala
Du kan förbereda och genomföra enkla muntliga redovisningar med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och med viss anpassning till uppgiften.
Du kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redovisningar med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och med relativt god anpassning till uppgiften.
Du kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redovisningar med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och med god anpassning till uppgiften.

Ny rubrik

E
C
A
Ny nivå
Ny nivå
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: