Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livscykler, näringskedjor och ekosystem

Skapad 2020-06-15 21:25 i Rydbo skola Österåker
Vi ska arbeta med djurs livscykler, enkla näringskedjor och ekosystem.
Grundskola 3 NO (år 1-3)
Vi ska lära oss några växter och djurs livscykler, vad en näringskedja är och hur ett ekosystem fungerar. Vi kommer också att lära oss vad som händer när en växt eller ett djur dör.

Innehåll

Kunskapskrav i åk 3 som är kopplade till temat:

"I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några växter och djur."

"Eleven kan beskriv och ge exempel på enkla samband utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön."

"Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor."

 

Viktiga begrepp:

livscykel, näringskedja, ekosystem, kretslopp, nedbrytare, producent, konsument, toppkonsument, fotosyntes, koldioxid, syre, energi

 

Planering för arbetsområdet

 • Vi lär oss några djurs och växters livscykler.
 • Vi lär oss vad en näringskedja är genom att läsa texter och se på film.
 • Vi lär oss hur ett ekosystem fungerar genom att läsa texter, se på film och göra egna observationer.
 • Vi lär oss vad som händer när en växt eller ett djur dör.

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • använda biologins begrepp
 • förklara biologiska samband
 • genomföra undersökningar

Bedömning - Efter arbetsområdet ska du kunna:

 • några djurs och växters livscykler
 • vad en näringskedja är samt ge exempel på en enkel näringskedja.
 • ge exempel på några vanliga ekosystem samt ge exempel på djur och växter som lever i dem.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3

Matriser

NO
Allmän matris i SO/NO

Nivå 1
Nivå 2
Ge exempel, använda fakta
Du ger enstaka exempel för att beskriva eller förklara.
Du kan ge några exempel som stärker dina argument eller förklaringar.
Använda begrepp
Du använder dig av några begrepp som vi arbetat med.
Du använder dig av flertalet begrepp som tillhör ämnet.
Förklara: argumentera, resonera, analysera och se samband
Du svarar på frågor. Gör uppgifter. Förklaringarna är enkla på så sätt att de främst består av påståenden som förklaras ibland.
Du är aktiv i diskussioner i klassen. Du förklarar hur saker hänger ihop. Det vill säga dur det ena leder till det andra och kanske till och med det tredje.

NO
Livscykler, fotosyntes och näringskedjor

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Fotosyntes
 • NO  1-3
 • NO   3
Eleven vet vad en växt behöver för att leva.
Eleven vet vad en växt producerar.
Eleven kan med egna ord beskriva hur fotosyntesen fungerar.
Näringskedjan
 • NO  1-3
 • NO   3
Eleven vet vad ett rovdjur är.
Eleven vet vad som kommer först och sist i en näringskedja.
Eleven kan ge några exempel på näringskedjor.
Bönans livscykel
 • NO
 • NO
 • NO  1-3
Eleven kan beskriva de olika stadierna i bönans livscykel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: