Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa år 1 Egebyskolan 2020/2021

Skapad 2020-06-16 07:18 i Egebyskolan Mjölby
Undervisningens innehåll i ämnet idrott och hälsa under år 1.
Grundskola 1 Idrott och hälsa
Denna planering är en beskrivning av hur vi jobbar med idrott och hälsa på Egebyskolan under år 1. Vad vi har för syften och mål med vår undervisning samt övergripande drag, vad och hur vi gör under lektionerna och på idrottsdagarna.

Innehåll

Syftet med undervisningen

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska under de första skolåren ge eleven möjlighet att utveckla allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiv samt vistas i naturen under olika årstider. Vi erbjuder en bredd av aktiviteter och ger grundläggande kunskap i hur man kan påverka sin egen hälsa samt hur man kan förebygga risker i samband med fysisk aktivitet och friluftsliv. Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra.

Undervisningens innehåll

Vi övar hur man förbereder sig för idrott. Hur man byter om och hur man duschar i samband med idrott. Vi lär oss vilka rutiner som gäller i samband med idrott ute och inne.

Vi övar grovmotoriken, koordinationen och andra sammansatta rörelser genom lekar, stationsträning och hinderbanor med och utan redskap.

Vi leker, spelar och idrottar, inomhus och utomhus, individuellt och i grupp. Vi lär oss följa regler, samarbeta och att visa hänsyn till varandra.

Vi övar takt och rytm genom danser och rörelser till musik.

Vi samtalar om idrott, hälsa och friluftsliv. Vi pratar om hur det känns i kroppen vid olika aktiviteter.

Vi övar oss i att läsa kartor.

Vi är ute under alla årstider, på skolgården, i skogen, åker skridskor och har aktivteter ute i snön. Vi åter längdskidor när vädret tillåter.

Vi pratar om hur man kan undvika skador och förebygga risker i samband med idrott och friluftsliv.

Lektionernas innehåll

 • v.34 - 37 Friidrott, lek och idrott och hälsa (utomhus)
 • v.38 - 43 Orientering och uteaktivitet, allemansrätt (utomhus)
 • v.45 - 47 Takt och rytm genom rörelse och dans (inomhus)
 • v.48 - 50 Bollek och samarbete (inomhus)

Dokumentation

Idrottsläraren dokumenterar kontinuerligt elevens utveckling och förmedlar till hemmet via skriftlig bedömning och samtal.

Bedömning

Bedömning sker inom de olika ämnesområdena. Vi jobbar långsiktigt mot de kunskapskrav som finns för år 6

Se matris nedan

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3

Matriser

Idh
Idrott och hälsa år 1 Egebyskolan

På väg att nå förväntade kunskaper
Når godtagbara kunskaper
Förberedelse för idrott
Jag behöver mycket hjälp och stöd vid ombyte. Jag glömmer lätt bort rutiner i samband med idrott.
Jag kan byta om och duscha i samband med idrott. Jag känner till rutinerna i samband med idrott såväl inne som ute.
Grovmotoriska grundformer
Gå, gå på tå, springa, hoppa, rulla, rotera, klättra, hänga, balansera, krypa, åla, kullerbytta, hjula, kasta och fånga.
Jag behöver öva mera på grovmotoriska grundformer.
Jag behärskar flera olika grovmotoriska grundformer. Jag kan utföra en redskapsbana som innehåller olika motoriska övningar.
Rörelse, lek, idrott
Jag behöver öva mer på att delta i lekar tillsammans med andra. Att anpassa mig efter regler och andra i gruppen.
Jag kan delta i lekar, idrott och dans. Jag förstår och följer de regler som vi använder. Jag försöker anpassa mig och ta hänsyn till andra.
Dans och rörelse till musik
Jag behöver öva mer på att härma rörelser i takt med musiken.
Jag känner takt och rytm och kan härma givna rörelser till musik.
Friluftsliv Natur-och utevistelse
Kan delta i samtal om allemansrätten Kan delta i samtal om särkerhet vid utevistelse
Jag har ännu inte deltagit i aktiviteter utomhus under alla olika årstider.
Jag kan delta i aktiviteter utomhus under alla olika årstider. Jag vet hur man ska agera säkert vid utevistelse.
Friluftsliv - Orientering
Kartor och dess uppbyggnad inomhus och utomhus.
Jag övar på att förstå hur kartor är uppbyggda, inomhus och utomhus.
Jag kan läsa och följa en enkel karta över en väl känd och avgränsad yta.
Simning och vattenvana
Doppa huvudet, hela kroppen. Känna sig trygg med lek i grunt vatten Badvett (Prövas vid flera tillfällen under år 1).
Jag kan ännu inte doppa huuvdet, kroppen. Jag känner mig otrygg i vatten.
Jag kan doppa hela kroppen och vågar att doppa huvudet. Jag känner mig trygg i grunt vatten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: