Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema vatten Trojenborgsskolan

Skapad 2020-06-16 08:54 i Trojenborgsskolan Mjölby
Vi lär oss om vattnets egenskaper och varför det är så viktigt för allt levande på jorden. Vi lär oss ord som är kopplade till vatten i olika språk
Grundskola 6 Kemi Svenska Teknik Engelska Geografi Moderna språk - språkval
Om det inte fanns vatten på vår planet skulle det inte gå att leva här. Alla djur och växter behöver vatten för att överleva. Vatten finns i olika former och det finns vatten överallt på jorden. Vi har det vatten vi har på jordklotet och det måste vi ta väl vara på. Vatten är något som är självklart för oss i Sverige, men hur ser det ut i resten av världen.

Innehåll

När vi arbetat klart med temaarbetet om vatten ska du:

 • Kunna förklara vattnets kretslopp
 • Kunna berätta om vattnets egenskaper
 • Kunna använda begrepp (ord) som hör ihop med ämnet "Vatten" i olika ämnen och språk
 • Kunna förklara vad surt regn är för något
 • Kunna förklara hur vatten påverkar människornas levnadsvillkor
 • Kunna förklara hur vattentorn förser ett hushåll med vatten

Så här kommer vi att arbeta:

Vi kommer att läsa faktatexter och svara på frågor, diskutera och reflektera kring vattnets egenskaper och vattnets kretslopp. Vi kommer också att titta på filmer som passar med temat och genomföra experiment. 

Bedömning

Vi kommer att bedöma om du: 

 • är aktiv på lektionerna och deltar i gemensamma diskussioner 
 • kan berätta och förklara det du känner till om Vattnet och dess egenskaper
 • kan använda och förstå begrepp som tillhör ämnet Vatten
 • vet hur vatten påverkar människornas levnadsvillkor
 • vet hur vattentorn förser ett hushåll med vatten.

Detta kommer ni att få visa med en bild- och textuppgift, samt en skrivuppgift i engelska.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6
 • Hur ord och vardagsfraser används i olika situationer.
  M2  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: