👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hinduismen & Buddhismen

Skapad 2020-06-16 09:34 i Sköndalsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Religionskunskap
I denna kurs kommer vi att arbeta med två av världsreligionerna. Hinduismen & Buddhismen. Vad är det som skiljer dessa religioner från kristendomen, islam & judendomen? Finns det likheter? Vad finns det för ritualer, högtider och religiösa berättelser inom hinduismen & buddhismen? Hur ser vardagen ut om man är en troende? Varför och hur firar man vissa högtider? Hur skall man leva? Vad finns det för gudar? Vilka olika grupper finns inom dessa religioner och hur tänker de att världen kom till och fungerar?

Innehåll

Period: 

V. 34 - 38

Undervisning:

Vi kommer att läsa och arbeta med boken "Upptäck religion" där vi söker och förklarar centrala begrepp och svarar på frågor som finns i ett arbetshäfte. Vi kommer att arbeta enskilt, i par eller i helklass med uppgifterna. Vi kommer också att titta på filmer som handlar om ämnet och läraren kommer att ha föreläsningar i helklass.

Dessa områden kommer vi att arbeta med:

 • Heliga platser och byggnader.
 • Levnadsregler.
 • Högtider. Varför man firar dessa och hur.
 • Gudar inom dessa religioner.
 • Heliga skrifter.
 • Skapelseberättelser (hur man tror att världen skapades).
 • Olika grupper inom dessa religioner.

Bedömning:

Du kommer att bli bedömd under lektionstid och vid ett provtillfälle hur väl du:

 •  Kan centrala begrepp och tankegångar inom dessa religioner.
 •  Kan förklara likheter och skillnader mellan olika världsreligioner.
 •  Kan beskriva och förklara viktiga högtider.
 •  Kan redogöra för vilka olika grupper som finns inom religionerna.
 •  Kan beskriva hur religioner påverkar oss som individer men även samhället vi lever i.

Du kommer att bli bedömd efter rådande betygsskala från F-A.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6