Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vokaler och konsonanter

Skapad 2020-06-16 09:59 i Smedshagsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 2 – 3 Svenska
Vi ska lära oss om hur bokstäverna är indelade i vokaler och konsonanter. Vi tränar på vår handstil och olika sätt att skriva gemener och versaler.

Innehåll

Mål för eleverna:

Eleven kan förklara vad en vokal och namnge flera vokaler

Eleven kan förklara vad en konsonant är och kan namnge flera konsonanter.

Eleven kan skriva tydligt med små bokstäver.

 

Hur ska vi göra:

Eleverna kommer att arbeta med övningar som tränar handstilen.

Ha diskussioner om vokaler och konsonanter.

Få möjlighet att befästa sina kunskaper med olika övningar.

 

Bedömning

Elevernas kunskap om vokaler och konsonanter kommer att bedömas med en skriftlig bedömning.

Eleverna kommer att bedömas fortlöpande i samtal med eleven, med ett formativt innehåll

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3

Matriser

Sv
Vokaler och konsonanter

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Vokaler
Eleven kan namnge några vokaler
Eleven kan förklara vad en vokal är och namnge flera vokaler.
Eleven kan tydligt förklara vad en vokal är och kan namnge alla vokaler
Ny aspekt
Konsonanter
Eleven kan namnge några konsonanter.
Eleven kan förklara vad en konsonant är är och namnge flera konsonanter.
Eleven kan tydligt förklara vad en konsonant är och namnge alla konsonanter.
Ny aspekt
Handstil
Eleven kan skriva några små gemener tydligt
Eleven kan skriva nästan all små bokstäver (gemener) tydligt.
Eleven skriver tydligt med små bokstäver(gemener) och mellanrum mellan orden.
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: