Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ackordspel

Skapad 2020-06-16 10:33 i Kyrkskolan Flen
Ackordsspel i uppdragsform.
Grundskola 4 – 6 Musik
Uppdraget går ut på att lära sig spela enkla låtar på gitarr och keyboard och framföra dem tillsammans med några andra elever. Du arbetar först på egen hand för att lära dig ackorden och för att kunna byta mellan dessa med flyt och sedan spelar vi tillsammans i gruppen. Vi lägger till att du sjunger samtidigt som du spelar om det går. När du visat att du kan minst en av låtarna på något ackordinstrument får du gärna pröva att spela bas, elgitarr eller trummor/slagverk till låten och sedan göra en ny redovisning. Du arbetar med detta i ca. 5 veckor.

Innehåll

Detta ingår i uppdraget

 • Lär dig sången/sångerna (genom att gemensamt sjunga dem och genom att lyssna, tex på youtube)
 • Lär dig minst fyra ackord på ett ackordinstrument
 • Öva på att byta mellan ackorden
 • Lär dig minst en av de föreslagna låtarna på båda instrumenten
 • Söka upp minst en annan elev och öva in låten tillsammans
 • Spela upp för musikläraren

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Musikframföranden.
  Mu  4-6
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
  Mu  4-6
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
  Mu  4-6

Matriser

Mu
Ackordspel

Bedömning av förljande förmågor:
 • Mu   spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
 • Mu   skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
Grundläggande kunskaper
Delvis utvecklade kunskaper
Utvecklade kunskaper
Sjunga
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
Elven kan delta i gemensam sång och följer då relativt säkert rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med säkerhet rytm och tonhöjd.
Ackompanjera
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
Eleven bidrar med ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
Eleven kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med relativt flyt.
Eleven kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med flyt.
Musicera
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
Eleven sjunger eller spelar på något instrument i viss mån med timing.
Eleven sjunger eller spelar på något instrument med relativt god timing och med relativt passande karaktär.
Eleven sjunger och spelar på något instrument med god timing och med passande karaktär.
Reflektion om musicerande
 • Mu  4-6
Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om eget och andras musicerande.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om eget och andras musicerande
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: