👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa 1 - Hälsa & Livsstil

Skapad 2020-06-16 10:49 i Katedralskolan Linköping
Eleven kan eleven diskutera friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och översiktligt beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i träningsverksamheter, friluftsliv och samhället i övrigt.
Gymnasieskola Idrott och hälsa
Syftet med detta projekt är att du ska få möjligheten att diskutera och resonera kring motion, idrott och friluftsliv som ett socialt och kulturellt fenomen. Hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i samhället och i träningsverksamheter. Vi kommer i seminarieform att diskutera, resonera och nyansera begrepp och fenomen som har med ovanstående syfte att göra.

Innehåll

Vad?

Syftet med detta projekt är att du ska få möjligheten att diskutera och resonera kring motion, idrott och friluftsliv som ett socialt och kulturellt fenomen. Hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i samhället och i träningsverksamheter.

Projektet sträcker sig över 4-5 tillfällen.

 

Hur?

 • Lektion 1: Föreläsning  
 • Lektion 2: Intervjuer 
 • Lektion 3: Inläsning och reflektion 
 • Lektion 4 - Seminarium
 • Lektion 5 - Eventuell egen reflektion vid behov eller önskan. 
 •  

Varför?

Du ska utveckla kunskaper om kulturella och sociala aspekter på fysiska aktiviteter och naturupplevelser samt förmåga att etiskt ta ställning i frågor om könsmönster, jämställdhet och identitet i relation till idrotts- och motionsutövande.

 

Examination: Diskussion i seminarieform 

 

 

All detaljerad information hittar du i Classroom.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Den fysiska aktivitetens och livsstilens betydelse för kroppslig förmåga och hälsa.
  Idr  -
 • Motions-, idrotts- och friluftsaktiviteter som utvecklar en allsidig kroppslig förmåga.
  Idr  -
 • Kosthållning, droger och dopningspreparats betydelse för hälsa och prestation.
  Idr  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra aktiviteter i naturmiljöer. Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat diskutera friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och utförligt och nyanserat beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i träningsverksamheter, friluftsliv och samhället i övrigt.
  Idr  A
 • Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra aktiviteter i naturmiljöer. Dessutom kan eleven utförligt diskutera friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och utförligt beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i träningsverksamheter, friluftsliv och samhället i övrigt.
  Idr  C
 • Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra aktiviteter i naturmiljöer. Dessutom kan eleven översiktligt diskutera friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och översiktligt beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i träningsverksamheter, friluftsliv och samhället i övrigt.
  Idr  E