Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HAVHNT01: Långhårstekniker

Skapad 2020-06-16 11:19 i Anders Ljungstedts Gymnasium Linköping
Gymnasieskola Hantverk
"Under nästkommande veckor ska vi fördjupa oss inom ämnesområdet långhårstekniker.

Innehåll

 

Som frisör jobbar du med bröllop och bal.

Det är roligt att kunna erbjuda dina kunder en fin dag och en professionell uppsättning som håller hela dagen!

Det är något vi kommer gå igenom de kommande veckorna, från idé till färdig uppsättning!

v.47 Introduktion

v.48 Praktisk övning

v.49 Från ide till verklighet

v.50 Praktiskt övning

v.51 Examination

Uppgifter

 • HAVHNT01: Uppsättning

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Tekniker och metoder för att utföra vanligt förekommande designtekniker på korta och långa hår, till exempel fön-, tång-, curler- och clipstekniker samt långhårstekniker.
  Hav  -
 • Färg-, form-, design- och proportionslära inom design på korta och långa hår.
  Hav  -
 • Digitala tekniker för inspiration och dokumentation.
  Hav  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven använder med säkerhet tekniker och metoder och uppnår resultat som uppfyller höga krav på teknisk och estetisk kvalitet. I arbetet hanterar eleven verktyg och maskiner med mycket gott handlag. Under arbetet upptäcker och löser eleven efter samråd med handledare eventuella problem som uppkommer, efter att ha övervägt alternativa lösningar. Eleven beskriver utförligt och nyanserat sin arbetsprocess och sitt resultat samt värderar dessa med nyanserade omdömen. Beskrivningen innehåller välgrundade och nyanserade förslag på förbättringar av, och alternativa tillvägagångssätt i, arbetsprocessen. I beskrivningen använder eleven med säkerhet relevant fackspråk.
  Hav  A
 • Eleven använder med viss säkerhet tekniker och metoder och uppnår resultat med en teknisk och estetisk kvalitet som fungerar väl i det avsedda sammanhanget. I arbetet hanterar eleven verktyg och maskiner med gott handlag. Under arbetet upptäcker och löser eleven efter samråd med handledare eventuella problem som uppkommer. Eleven beskriver utförligt sin arbetsprocess och sitt resultat samt värderar dessa med enkla omdömen. Beskrivningen innehåller välgrundade förslag på förbättringar av arbetsprocessen. I beskrivningen använder eleven med viss säkerhet relevant fackspråk.
  Hav  C
 • Eleven använder i samråd med handledare och med viss säkerhet tekniker och metoder och uppnår resultat med en teknisk och estetisk kvalitet som går att använda i det avsedda sammanhanget. I arbetet hanterar eleven verktyg och maskiner med visst handlag. Under arbetet upptäcker och löser eleven i samråd med handledare eventuella problem som uppkommer. Eleven beskriver översiktligt sin arbetsprocess och sitt resultat samt värderar dessa med enkla omdömen. Beskrivningen innehåller enkla förslag på förbättringar av arbetsprocessen. I beskrivningen använder eleven med viss säkerhet relevanta facktermer.
  Hav  E
 • Eleven använder efter samråd med handledare digitala tekniker. Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och säkert sätt material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett ergonomiskt riktigt sätt och använder skyddsutrustning och lämpliga arbetskläder. Eleven utvärderar sin egen arbetsmiljö med nyanserade omdömen samt ger välgrundade och nyanserade förslag på förbättringar av arbetsmiljön och hur hon eller han själv kan bidra till dessa.
  Hav  A
 • Eleven använder i samråd med handledare digitala tekniker. Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och säkert sätt material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett ergonomiskt riktigt sätt och använder skyddsutrustning och lämpliga arbetskläder.
  Hav  E

Matriser

Hav
HAVHNT01: Långhårstekniker

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Kursmålspunkt 1.
Färdigheter i att utföra hantverkstekniker i håruppsättningar.
Eleven använder i samråd med handledare och med viss säkerhet tekniker och metoder och uppnår resultat med en teknisk och estetisk kvalitet som går att använda i det avsedda sammanhanget.
Eleven använder med viss säkerhet tekniker och metoder och uppnår resultat med en teknisk och estetisk kvalitet som fungerar väl i det avsedda sammanhanget.
Eleven använder med säkerhet tekniker och metoder och uppnår resultat som uppfyller höga krav på teknisk och estetisk kvalitet.
Kursmålpunkt 7
Digitala tekniker för inspiration och dokumentation.
Eleven använder i samråd med handledare digitala tekniker.
Eleven använder efter samråd med handledare digitala tekniker.
Eleven använder efter samråd med handledare digitala tekniker.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: