Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA - Fjärilars liv Sandrosen

Skapad 2020-06-16 12:51 i Rosendalsskolan Linköping
Ett ämnesövergripande arbetsområde med NTA-temat Fjärilars liv som utgångspunkt.
Grundskola 3 Slöjd Teknik Matematik Svenska Svenska som andraspråk NO (år 1-3) Bild
Under de kommande veckorna ska du arbeta med arbetsområdet Fjärilars liv. Det handlar mycket om hur fjärilar utvecklas, är uppbyggda och lever, men fjärilar är också temat för ett antal text- slöjd och bilduppgifter. Du kommer också att arbeta med teknik.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Vi ska lära oss:
- hur fjärilens livscykel ser ut

- några andra djurs/insekters livscykler

- vad en näringskedja är

- fakta om fjärilar och vad en insekt är

- skriva och läsa olika sorters texter med olika syfte

- utveckla ditt språk

- göra enkla undersökningar

- vad en symmetrilinje är och vad spegelsymmetri är

-  trä nålen, göra knut och brodera med stjälkstygn

- vad adjektiv är och hur du använder adjektiv för att beskriva fjärilenHur ska vi lära oss detta?

För att lära oss detta ska vi:
- arbeta med olika bildtekniker

- muntliga, skriftliga och video instruktioner

- läsa och skriva olika sorters texter om fjärilar

- arbeta med olika språkövningar

- samtala och diskutera

- göra undersökningar

- bygga och konstrueraVad som kommer att bedömas:


Det här kommer vi att bedöma:

- att du kan läsa olika typer av texter och ta ut viktig information ur denna

- att du kan skriva en faktatext  och använda adjektiv, viktiga ord och uttryck och kombinera  med bilder som passar till

- att du kan ge exempel på olika livscykler och näringskedjor

- att du är aktiv i arbetet med undersökningar och andra arbetsuppgifter samt i diskussioner och samtal

- hur väl du tar hand om larven och fjärilen, samt hur väl du bygger ditt fjärilshus

 Hur du får visa vad du kan:

Du kommer att få visa vad du kan på många olika sätt;
- i det praktiska arbetet med att föda upp din fjäril
- genom att dokumentera undersökningar och observationer
- genom olika typer av texter, övningar, bilder och textilkonst

Arbetet kommer att presenteras i form av fjärilshus, faktatexter, bilder och textilkonstverk.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.
  Sl  1-3
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.
  Sl  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  E 6
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO Sv Ma Tk Sl Bl SvA
NTA - tema fjärilar

Svenska -skriva faktatext

Når ännu inte godtagbara kunskaper
Är på väg att nå godtagbara kunskaper
Når godtagbara kunskaper
.
Når mer än godtagbara kunskaper
Söka information ur anvisad källa
 • Sv   3
Du har svårt att hitta relevant fakta.
Du kan söka information ur någon källa men kan inte återge relevant fakta i en enkel faktatext.
Du kan söka information ur någon källa och återge delar av informationen i en enkel faktatext.
Du kan använda dig av den sökta informationen och återge i en helt egen faktatext. Texten är uppdelad i olika relevanta stycken och kapitel.
Använda ämnesspecifika ord och begrepp
 • Sv   3
Faktatexten innehåller inga ämnesspecifika ord.
Faktatexten innehåller enstaka ämnesspecifika ord.
Faktatexten innehåller ämnesspecifika ord och begrepp.
Faktatexten innehåller ämnesspecifika ord och begrepp. I texten ska det framgå att du förstår vad orden och begreppen betyder.
Kombinera text med bild
 • Sv   3
Du saknar relevanta bilder.
Du använder någon relevant bild i din faktatext.
Du använder relevanta bilder i din faktatext.
Du använder relevanta bilder i din faktatext samt använder bildtext för att förklara din bild.

NO - Fjärilens livscykel

Når ännu inte godtagbara kunskaper
Är på väg att nå godtagbara kunskaper
Når godtagbara kunskaper
.
Når mer än godtagbara kunskaper
Undersökning och fältstudier
 • NO   3
Du följer inte instruktioner vid utförandet av undersökningar.
Du följer till viss del instruktioner och utför en del utav undersökningen.
Du följer instruktioner och genomför undersökningen.
Du klarar att följa instruktioner och genomför en noggrann undersökning på egen hand.
Dokumentation och jämförelse
 • NO   3
 • NO   3
Du dokumenterar inte din undersökning och kan därför inte jämföra dina resultat.
Du använder endast en uttrycksform av dokumentation och kan därför bara göra någon enstaka jämförelse.
Du använder olika uttrycksformer av dokumentation och gör jämförelser med andra.
Du använder olika uttrycksformer av dokumentation och gör jämförelser med andra. Du kan också se samband mellan din egen och andras undersökning.
Fjärilens livscykel
 • NO   3
 • NO   3
Du kan inte förklara något steg i fjärilens livscykel och du kan inte förklara vad fjärilen behöver för att leva.
Du kan förklara ett eller två steg i fjärilens livscykel och du kan redogöra för något fjärilen behöver för att leva.
Du kan förklara alla steg i fjärilens livscykel och redogöra för vad fjärilen behöver för att leva.
Du kan förklara alla steg i fjärilens livscykel i rätt ordning och redogöra för vad fjärilen behöver för att leva. Du kan också se samband mellan fjärilens miljö och liv.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: