Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Engelska, åk 5

Skapad 2020-06-16 13:32 i Västervångskolan F-9 Trelleborg
Grundskola 5 Engelska
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Engelska språket finns hos oss i vardagen och används t ex i olika slags spel, i tv-program och i skolan. Kunskaper i engelska ökar därför våra möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva.

Innehåll

Tidsplan

HT 2020, VT 2021, årskurs 5.

 

Centralt innehåll

 • läsa och lyssna på olika sorters texter inom ämnesområden som är välbekanta för dig.
 • tala och skriva om vardagliga situationer och intressen.
 • självständigt arbeta med olika läromedel som övar förmågan att förstå innehållet i texter, förstå instruktioner och öka ordförrådet.
 • samtala i grupp och i par. 

 

Arbetssätt

Du kommer att få:

 • lyssna till olika slags engelska texter. 
 • lyssna till hörövningar.
 • skriva egna engelska texter. 
 • tala engelska tillsammans med kamrater och göra dramatiseringar.
 • läsa olika slags texter och böcker på engelska.
 • arbeta med din Chromebook på Gleerups.
 • träna grammatik.
 • se filmer och serier.
 • redovisa ett ämne på engelska i liten grupp eller i helklass.
 • leka lekar.
 • härma, talkör.

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma:

 • hur du förstår och tolkar innehållet i talad engelska.
 • hur du förstår den skrivna engelska i olika slags texter.
 • hur du formulerar dig och kommunicerar i tal och skrift.

Du visar din kunskap i det dagliga arbetet på lektionerna genom:

 • muntlig aktivitet, exempelvis genom att delta i talövningar, läsa texter högt i par och i liten grupp.
 • ditt skrivna arbete.
 • att visa läsförståelse.
 • läsa kända och okända texter.

Konkreta mål:

 • du kan läsa en enkel text på engelska och förstå innehållet.
 • du kan delta i enkla samtal.
 • du förstår enkla instruktioner på tydligt talad engelska.
 • du kan skriva kortare texter.
 • du kan ställa frågor.
 • du kan, på engelska, berätta om vad som händer.
 • du kan använda prepositioner.
 • du kan använda adjektiv 
 • du kan bilda plural (flertal) av substantiv.
 • du kan ge ett nekande svar.
 • du kan olika tidsuttryck. 
 • du kan berätta om vad som hänt (preteritum).
 • svara på frågor både skriftligt och muntligt.
 • göra hörövningar.
 •  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 6
 • Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  E 6
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: