Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati år 5

Skapad 2020-06-16 13:50 i Vreta kloster skola Linköping
Ett arbetsområde om Demokrati för årskurs 4-6.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Demokrati - Hur vi människor tillsammans kan skapa det samhälle som vi vill leva i.

Innehåll

Lärmål:

 •  Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. 
 • Vilka olika former av demokrati som finns i din närhet och i landet.
 •  Hur det demokratiska systemet fungerar i Sverige.
 • Vilka politiska partier som finns i Sverige och vad som kännetecknar de olika partierna.
 • Hur du kan argumentera för din sak/åsikt (i tal och skrift).
 • Hur du kan påverka din omgivning med hjälp av demokratiska processer.
 • Lära dig att resonera om människors olika förutsättningar att delta i vårt demokratiska samhälle.
 • Kunna förklara och använda dig av de begrepp som vi har arbetat med: demokrati, diktatur, direkt demokrati, representativ demokrati, regering, riksdag, rösträtt, medborgare, politiska partier, majoritet, minoritet, motion, proposition, konservativ, liberal, socialistisk.

 

Arbetssätt:

Så här kommer vi arbeta:

Genomgångar, läsa faktatexter, gemensamma diskussioner, titta på filmer/program, kooperativa strukturer, arbete i par, grupp och enskilt

Bedömning:

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

Kunna använda dig av de ämnesspecifika begrepp som vi har arbetat med.

Kunna beskriva vad som kännetecknar en demokrati.

Kunna beskriva och förklara skillnaden mellan demokrati och diktatur. 

Kunna beskriva hur det politiska systemet i Sverige fungerar med hjälp av de begrepp som du har lärt dig.

Kunna resonera om olika demokratiska beslutsprocessers fördelar och nackdelar.

Kunna resonera om människors olika förutsättningar att delta i vårt demokratiska samhälle.

Kunna beskriva och resonera om hur du kan gå till väga för att påverka din omgivning med hjälp av demokratiska processer.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
  Sh  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6

Matriser

Sh
Samhällskunskap - Demokrati

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Demokrati
Vad demokrati står för kontra diktatur. (fakta, jämföra, konsekvens)
Du har förmåga att på ett enkelt sätt ge exempel på vad som är utmärkande för demokrati.
Du har förmåga att på ett väl fungerande sätt ge exempel på vad som är utmärkande för demokrati och kan även jämföra något av exemplen med diktatur.
Du har förmåga att på ett välutvecklat sätt ge exempel på vad som är utmärkande för demokrati och kan jämföra exemplen med diktatur. Du ser även att vissa handlingar i en diktatur kan få konsekvenser.
Demokratiska beslut
Hur demokratiska beslut kan fattas. (fakta, fördel-nackdel)
Du har förmåga att på ett enkelt sätt redogöra för hur man kan fatta demokratiska beslut.
Du har förmåga att på ett väl fungerande sätt redogöra för hur man kan fatta demokratiska beslut.
Du har förmåga att på ett välutvecklat sätt redogöra för hur man kan fatta demokratiska beslut.
Påverka beslut
Vilka kan påverka? Hur kan de påverka? (motivera)
Du har förmåga att på ett enkelt sätt redogöra för hur man kan påverka demokratiska beslut. Du kan även ge något exempel på hur de kan påverka.
Du har förmåga att på ett väl fungerande sätt redogöra för hur man kan påverka demokratiska beslut. Du kan även ge något exempel på hur de kan påverka.
Du har förmåga att på ett välutvecklat sätt redogöra för hur man kan påverka demokratiska beslut. Du kan även ge något exempel på hur de kan påverka.
Politiska systemet i Sverige
Riksdag, Regering, Utskott Deras politiska uppdrag. (fakta, samband)
Du har förmåga att på ett enkelt sätt redogöra för hur det politiska systemet fungerar i Sverige.
Du har förmåga att på ett väl fungerande sätt redogöra för hur det politiska systemet fungerar i Sverige.
Du har förmåga att på ett välutvecklat sätt redogöra för hur det politiska systemet fungerar i Sverige.
Ämnesspecifika ord
Användning av ord som hör till arbetsområdet
Du har förmåga att använda dig av ämnesspecifika ord som är relevanta för arbetsområdet.
Du har god förmåga att använda dig av ämnesspecifika ord som är relevanta för arbetsområdet.
Du har mycket god förmåga att använda dig av ämnesspecifika ord som är relevanta för arbetsområdet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: