Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2020-06-16 14:38 i Solskiftets förskola Fristående förskolor
Förskola
Matematik

Innehåll

Matematik 

Syftet med målet:

Är att ge barnen möjlighet:
• att utveckla ett positivt förhållningssätt till matematik
• att barnen ska få bekanta sig med olika matematiska begrepp
• att barnen på ett lekfullt sätt ska få reflektera över problemlösningar

Arbetssätt 

Vara nyfiken pedagog som stöttar barnen i deras matematiska lärande. 

Utforskar och undersöker tillsammans med barnen olika matematiska begrepp

 

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18
  • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
    Lpfö 18
  • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: