Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vallmons förskola SKA N&V: Värdegrund 20-21

Skapad 2020-06-16 14:51 i Vallmons förskola Karlskoga Förskolor
Förskola
Värdegrund

Innehåll

Planering (mål)

Vad ska vi ge barnen förutsättningar att utveckla?

  • Förmågan att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt viljan att hjälpa andra

Varför ska vi arbeta med detta?

  • För att barnen ska få möjlighet att utveckla förståelse för sina egna och andra människors känslor.

  • För att barnen ska förstå hur deras handlingar kan påverka andra.

  • För att barnen ska utveckla empati för andra.

Hur arbetar vi?

  • Genom att vi är aktivt närvarande pedagoger som vägleder barnen vid t.ex. konflikter.
  • Genom att vi uppmuntrar det positiva som barnen gör.
  • Genom att vi använder oss av drama i utbildningen/undervisningen vid både planerade och spontana situationer.
  • Genom att vi ritpratar tillsammans med barnen om olika situationer som skett.
  • Genom att vi använder oss av kompisböckerna i utbildningen/undervisningen vid både planerade och spontana situationer.

 

 

 

 

Lärlogg (pedagogisk dokumentation)

Barnen i fokus
Vad gör/säger barnen/pedagogerna? Vad visar barnen intresse för? Vad försöker barnen förstå? Vilka strategier använder sig barnen av i sitt lärande?

Utveckling/lärande i fokus

Vad är syftet med aktiviteten? Vad har barnen fått möjlighet att utveckla och lära sig? Koppla till Lpfö 18.

 

Reflektion (resultat, reflektion/analys och åtgärder)

Resultat/måluppfyllelse
Vad har barnen utvecklat/lärt sig? Vad har pedagogerna utvecklat/lärt sig? Resultat av pedagogisk dokumentation, enkäter och samtal med vårdnadshavare och barn.

Reflektion och analys

Varför fick vi detta resultat? Hur har förskolan tillgodosett barnens möjlighet till utveckling/lärande? Pedagogens betydelse för resultatet. Miljöns utformning. Undervisningsmetoder som varit gynnsamma/mindre gynnsamma.

 

Åtgärder för utveckling

Vilka förändringar behövs i utbildningen/ undervisningen (struktur, förhållningssätt, miljö och), på lång/kort sikt?

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: