Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit matematik 4A - kapitel 4 Taluppfattning

Skapad 2020-06-16 15:24 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Favorit matematik 4A - kapitel 4
Grundskola 4 Matematik
Taluppfattning, statistik, negativa tal, olika sorters diagram, uttryck, ekvationer och programmering. Detta och lite till får du lära dig i detta kapitel!

Innehåll

Period: V.49-4

V 49 Negativa tal s 154 - 157.

        Storleksjämförelse med negativa tal s 158 - 161.

        Vi räknar med negativa tal s 162 - 165.

V 50 Stapeldiagram med och utan digitalt verktyg s 166 -169.

        Linjediagram med och utan digitalt verktyg s 170 - 173.

        Vi övar s 174 - 177.

V 51 Vi bildar uttryck s 178 - 181.

         Vi bildar algebraiska uttryck s 182 - 185.

V 2  Algebraiska uttryckets värde s 186 - 189.

        Vi löser ekvationer 190 - 193.

        Vi övar s 194 - 197

V 3   Öva/ pröva s 200 - 201.

        Programmering, algoritm s 202 - 205.

       Programmering i visuella programmeringsmiljöer s 206 - 209. 

       Vad har jag lärt mig s 210 - 211.

V 4  Prov 4   

         

Arbetssätt: Vi kommer arbeta med Favorit matematik 4A - kapitel 4, göra undersökningar och därefter skapa tabeller och diagram, programmera en "robot" att gå en bana.

Du har tillgång till NOMP för att öva på olika förmågor och kunskaper.

Centralt innehåll:

 • Kunna placera negativa och positiva på en tallinje, storleksordna negativa tal
 • Räkna med negativa tal
 • Kunna läsa av och göra en avprickningstabell och nummertabell
 • Kunna läsa av och rita ett stapeldiagram och ett linjediagram (utan digitala verktyg)
 • Bilda algebraiska uttryck
 • Bilda algebraiska ekvationer och lösa dessa
 • Följa en enklare algoritm (programmering)
 • Konstruera en enklare algoritm (programmering)

Bedömning sker formativt under lektionerna och summativt genom arbetsuppgifter och prov.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
  Ma  4-6
 • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella programmeringsmiljöer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: