👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sv tala och lyssna år 1-2

Skapad 2020-06-16 15:49 i Ljunggrenska skolan F-3 Trelleborg
Vi arbetar med att utveckla elevernas förmåga att tala, samtala och lyssna.
Grundskola 1 – 2 Svenska som andraspråk Svenska

Innehåll

Kort presentation av arbetsområdet

Under första skolåret kommer du att öva din förmåga att tala, samtala och lyssna i olika sammanhang. Du kommer att få berätta om egna upplevelser och saker, du kommer att få återberätta något du läst, hört eller sett.

Syfte och mål från Lgr-11

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Konkreta mål

När du slutar tvåan ska du kunna: 

- lyssna till berättelser

- lyssna på kamrater och vuxna

- återberätta en text eller en händelse så att andra förstår

- ställa frågor, kommentera och framföra egna åsikter för att utveckla och föra ett samtal framåt

- ta och ge muntliga instruktioner i ett spel eller i en lek

- beskriva bilder, personer och saker

Undervisning- så här kommer vi att jobba

Vi kommer att arbeta parvis och i olika gruppkonstellationer med bl.a

- samlingar där vi både lyssnar på varandra och berättar eller återberättar något

-gruppdiskussioner

- parvis samtal

-redovisningar

- högläsning och samtal om det vi läst

- bildstöd

Bedömning

Eleverna bedöms kontinuerligt vid t ex samlingar, grupparbeten, redovisningar och eget arbete.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3