Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grov planering V26- 2020

Skapad 2020-06-17 07:31 i Sjögården förskola Flen
Förskola
Syftet: Att utveckla nyfikenhet, och lust att leka och lära. Att utveckla motorik, utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd. Att utveckla svenskt teckenspråk.

Innehåll

Datum  22/6 - 26/ 6-2020

Ansvarig. Arbetslaget på Bojen

Material: Vatten, Vatenleksaker, Ipad, sax, papper, lim, lego, klossar, pussel.

Nulägesbeskrivning: Nu under sommaren vill vi anpassa vår aktiviteter till årstiden t ex. genom vattelekar, sommarblommor och även  passar på med att planera ute aktiviteter lite mer.

 

Måndag:  Lek på gården (Vattenlek,  anordning vid  staket där vi undersöker volym)

Tisdag:  Vi läser böcker på olika språk med hjälp av  appen Polyglutt.

Onsdag: Konstruktionslekar- vi bygger med klossar, lego och pussel.

Torsdag: Skapande.  Klipper och klistrar blommor.

Fredag: Barnens val av aktiviteter.

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: