Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokcirkel åk 5

Skapad 2020-06-17 08:41 i Linghedsskolan Falun
Litteraturcirkel där vi diskuterar böcker "på djupet"
Grundskola 4 – 6 Svenska
Att sitta tillsammans och prata om en bok som alla har läst är spännande. Det kommer vi att göra i det här arbetsområdet. Det vi tränar på här är att kunna resonera om handling och budskap i böcker och att ”läsa mellan raderna”. Fika utlovas.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

* läsa och analysera skönlitteratur samt att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
* formulera dig och kommunicera i tal och skrift,
* argumentera i olika samtalssituationer.

Konkretisering av mål

Under arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att:

* läsa litteratur för barn och ungdomar med flyt och god läsförståelse
* kunna sammanfatta och kommentera delar av det du läst
* kunna redogöra för dina tankar och funderingar om huvudpersonerna, händelser och budskap i boken
* kunna beskriva din upplevelse av läsningen både muntligt och skriftligt
* aktivt delta i diskussioner genom att argumentera för dina åsikter och lyssna på andras

Arbetssätt

Du ska få läsa en bok som vi sedan ska diskutera tillsammans i skolan. De första kapitlen läser vi tillsammans i skolan. Resten av boken läser du hemma. Vi har bokprat varje vecka, då bestämmer vi också hur långt vi ska läsa till nästa gång. Du kommer att få ett antal frågor som ska hjälpa dig att fördjupa dig i texten och fundera närmare på några saker. Du ska skriva dina ”svar” d.v.s. tankar och funderingar runt dessa frågor i Classroom eller för hand inför varje bokprat. Vid den sista träffen diskuterar vi hela boken samtidigt samtidigt som vi fikar. Vid de muntliga bokpraten förväntas du aktivt delta i diskussionerna med synpunkter och åsikter. Du förväntas också lyssna på de andra i gruppen på ett respektfullt sätt.

Bedömning

Både dina skrivna funderingar och din medverkan vid det muntliga bokpratet tas med i bedömningen. Vi bedömer din förmåga att tolka texter och kunna resonera om det du läst och berätta om hur du upplever läsningen. Vi bedömer också din förmåga att delta i diskussionen; hur du argumenterar och motiverar dina åsikter och hur du lyssnar på kamraterna. Vi använder oss av matriserna "Läsa" och" Svenska muntlig framställning"

Uppgifter

 • Pax Nidstången

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt
  Sv  C 6
 • Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse
  Sv  C 6
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen
  Sv  C 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl
  Sv  C 6
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Sv  A 6
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutveck­lade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  A 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
  Sv  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: