Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Instruerande text

Skapad 2020-06-17 08:36 i Harvestadsskolorna Linköping
Grundskola 1 – 3 Svenska
Här kommer du att få lära dig hur du ska skriva en instruktion. Det kan vara en instruktion till en lek, hur du ska laga en viss maträtt eller kanske hur man viker en ask? En instruktion måste vara tydlig. Annars kan det bli svårt för den som ska följa den.

Innehåll

Pedagogisk planering för arbetsområde

Skriva instruerande text

 

Du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 

 • Formulera dig och kommunicera i tal och skrift
 • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • Urskilja språkliga strukturer Undervisningens innehåll

Vi kommer att träna på att:

 

 • Urskilja instruerande texter från andra texter. Vad kännetecknar en instruerande text?
 • Skriva olika typer av instruerande texter.
 • Rita bilder som förtydligar instruktionen.

 

Arbetssätt

Vi kommer att:

 

 • Titta på och samtala om olika instruerande texter som vi stöter på i vår vardag.
 • Rita instruerande bilder.
 • Gemensamt göra en checklista över vad som bör finnas med i en instruerande text.
 • Skriva gemensamt och enskilt.
 • Ge varandra feedback.

 

Återkoppling

 

 • Ges muntligt i det dagliga arbetet, skriftligt på dina texter samt på återkopplingstiden.
Elevinflytande

 

 • Du får bestämma innehållet i din instruerande text som du skriver enskilt.Bedömning

Du ska kunna:

 

 • Skriva en instruktion som är tydlig och lätt att följa och förstå.
 • Välja ut några bilder som gör dina råd tydligare.
 • Förbättra dina texter genom att få enkla tips (feedback).
 • Ge enkla tips (feedback), så att din kompis har möjlighet att förbättra sina texter.

 

Bedömningsunderlag

 

 • Dina texter som du skriver, förbättrar och blir klar med under arbetets gång.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: