Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit matematik 4B - kapitel 3, Enheter

Skapad 2020-06-17 10:15 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Favorit 4b Kapitel 3
Grundskola 4 Matematik
Enheter är viktigt! Ni ska du få lära dig våra vikt- längd- och volymenheter.

Innehåll

Period: 11-13 

V 11 Längdenheterna från millimeter till meter s 90 - 93.

    Längdenheterna meter och kilometer s 94 -  97.

V 12 Viktenheterna från gram till kilogram s 98 - 101.

     Vi övar s 102 - 105. 

    Volymenheterna från milliliter till liter s 106 - 109.

V 13 Vi övar och Vad har jag lärt mig s 114 - 119.

     Prov 3.

 

Mål! När vi arbetat klart med kapitlet ska du kunna: 

- uppskatta hur mycket en mm, cm, dm, och meter är.
- uppskatta hur mycket en ml, cl, dl, och en liter är.
- uppskatta hur mycket er gram, hg och kg är.
- omvandla mvandla mellan alla längdenheter.
- omvandla mellan alla viktenheter
- omvandla mellan alla volymenheter.
- förstå en textuppgift och välja rätt metod att räkna.
- förstå en problemlösning, välja rätt metod och visa hela uträkningar.

 

Vi kommer att arbeta i Favorit matematik kapitel 3 och laborativa övningar. 

Du bedöms utifrån deltagande på lektioner, diskussioner och ett skriftligt prov.

 

Uppgifter

 • Prov Kapitel 3

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Enheter, längd, vikt och volym

Kan utveckla
Kan
Problemlösning
Löser problem som innehåller enheter och enhetsomvandling och beskriver sitt tillvägagångssätt. Väljer en lämplig strategi.
Begrepp
Känner till vanliga prefix t.ex. kilo och milli. Vet vad som menas med g, kg, l, dl, ml, m och km. Storleksordnar mätvärden i massa, volym och längd.
Metoder
Hanterar enhetsbyten inom vikt, längd och volym.
Resonemang
Redovisar sina tankar med olika uttrycksformer som bild, ord och matematiska symboler.
Kommunikation
Redovisar sin lösning på ett fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: