Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen Direkt Procent

Skapad 2020-06-17 10:43 i Gylle skola Borlänge
I detta moment som handlar om stora tal kommer vi att fokusera på tal, storleksordning och de fyra räknesätten.
Grundskola 5 Matematik
I detta moment kommer vi att arbeta med procent och kombinatorik på olika sätt.

Innehåll

När vi är klara med detta kapitel kommer du att kunna

- att en hel är 100%, en halv 50% och att en fjärdedel är 25%.

- avläsa cirkeldiagram och avgöra hur många procent de olika delarna är

- dela upp det hela, 100%, i olika procentsatser

- veta hur många olika sätt du kan kombinera t ex två halsdukar och tre mössor.

Du kommer att få:

- Lyssna på genomgångar

- Arbeta med olika typer av tal

- Öva problemlösningsuppgifter med andra

Du visar dina kunskaper genom att:

- Delta i lektioner

- Diskutera procent

- Göra diagnos och prov

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Diagnos 8 procent

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Enkel kombinatorik i konkreta situationer.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Kunskapskrav matematik

Dessa förmågor har du visat fram till och med den här terminen

Ännu inte nått målen.
Nått målen
Nått målen mer än väl
Problemlösning
Du kan lösa problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt samt föra enkla resonemang om matematiska begrepp om tillvägagångssätt och rimlighet.
.
Begrepp
Du vet att en hel är 110%
Begrepp
Du vet att en halv är 50%
Begrepp
Du vet att en fjärdedel är 25%
Begrepp
Du kan dela upp det hela, 100%, olika procentsatser.
Begrepp
Du vet på hur många olika sätt du kan kombinera t ex två halsdukar och tre mössor.
Metoder
Du kan välja och använda matematiska metoder med tillfredsställande resultat.
Kommunikation/Redovisning
Du kan redogöra för tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: