Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen Direkt Temperatur och Diagram

Skapad 2020-06-17 10:48 i Gylle skola Borlänge
I detta moment som handlar om stora tal kommer vi att fokusera på tal, storleksordning och de fyra räknesätten.
Grundskola 5 Matematik
I detta moment kommer vi att arbeta med begreppen temperatur och diagram

Innehåll

När vi är klara med detta kapitel kommer du att kunna

- läsa av en termometer

- läsa och förstå ett linjediagram

- rita linjediagram

- räkna ut medelvärde

- läsa av och förstå cirkeldiagram

 

Du kommer att få:

- Lyssna på genomgångar

- Arbeta med olika typer av tal

- Öva problemlösningsuppgifter med andra

Du visar dina kunskaper genom att:

- Delta i lektioner

- Diskutera geometri

- Göra diagnos och prov

 

Uppgifter

 • Diagnos 5 Temperatur och Diagram

 • Prov kap 3,4,5

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Kunskapskrav matematik

Dessa förmågor har du visat fram till och med den här terminen

Ännu inte nått målen.
Nått målen
Problemlösning
Du kan lösa problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt samt föra enkla resonemang om matematiska begrepp om tillvägagångssätt och rimlighet.
Begrepp
Du kan läsa av termometern.
Begrepp
Du kan läsa av och förstå ett linjediagram. Du kan rita ett linjediagram.
Begrepp
Du kan räkna ut medelvärde.
Begrepp
Du kan läsa av och förstå cirkeldiagram.
Metoder
Du kan välja och använda matematiska metoder med tillfredsställande resultat.
Kommunikation/Redovisning
Du kan redogöra för tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: