Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på NO - Skogen

Skapad 2020-06-17 11:22 i Östra Karups skola Båstad
Vi utgår från materialet "Koll på No 4" och läser om skogen och vad som händer i naturen på hösten.
Grundskola 4 – 6 Biologi NO (år 1-3)
Vad händer med ett dött djur i skogen? Vilka bär kan du plocka i skogen? Vilket är skogens största djur? Vad menas med bytesdjur? Och får man tälta var man vill? Detta och andra intressanta saker kommer vi att lära oss om skogen!

Innehåll

När du är färdig med kapitlet om skogen ska du kunna:

 • vad som menas med lövskog, barrskog & blandskog
 • berätta om hur löv & döda djur bryts ner
 • känna till namnen på några träd, bär & svampar
 • ge exempel på näringskedjor i skogen
 • känna till några rovdjur & bytesdjur
 • veta vad människan använder skogen till
 • förklara vad som menas med allemansrätten

Arbetsområde och arbetssätt

Vi kommer att utgå från boken koll på NO 4 

Vi kommer att läsa, se på film, arbeta med olika uppgifter och ha olika diskussioner om skogen.

 

Uppgifter

 • Djurfilmer

 • Filmer på SLI

 • Arbetsuppgifter skogen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Bi  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  E 6

Matriser

NO Bi
Skogen

Träna mera
Hållplats 1
Hållpats 2
Hållplats 3
Skogstyper
Träna mera
Du kan på ett enkelt sätt förklara vad som menas med lövskog, barrskog och blandskog
Du kan på ett utvecklat sätt förklara vad som menas men lövskog, barrskog och blandskog och ger några exempel
Du kan på ett välutvecklat sätt förklara vad som menas men lövskog, barrskog och blandskog och ger flera exempel
Nedbrytning
Träna mera
Du kan på ett enkelt sätt förklara hur nedbrytning sker i skogen
Du kan på ett utvecklat sätt förklara hur nedbrytning sker skogen
Du kan på ett välutvecklat sätt förklara hur nedbrytning sker i skogen
Träd, bär och svampar
Träna mera
Du kan namnge minst 5 olika träd, bär och svampar som finns i svenska skogen
Du kan namnge minst 8 olika träd, bär och svampar som finns i svenska skogen
Du kan namnge minst 12 olika träd, bär och svampar som finns i svenska skogen
Näringskedjor
Träna mera
Du kan på ett enkelt sätt förklara vad en näringskedja är
Du kan på ett utvecklat sätt förklara vad en näringskedja är
Du kan på ett välutvecklat sätt förklara vad en näringskedja är
Begrepp
Träna mera
Du kan para ihop några begrepp med rätt förklaring mycel= Svamptrådar
Du kan para ihop de flesta begrepp med rätt förklaring men kan även förklara några begrepp utan hjälp
Du kan para ihop majoriteten av begreppen med rätt förklaring men kan även förklara många begrepp utan hjälp
Människan och skogen
Träna mera
Kunna ge något exempel på vad vi människor använder skogen till
Kunna ge några exempel på vad vi människor använder skogen till
Allemansrätten
Träna mera
Kan på ett enkelt sätt förklara vad som menas med Allemansrätten
Kan på ett utvecklat sätt förklara vad som menas med Allemansrätten
Kan på ett välutvecklat sätt förklara vad som menas med Allemansrätten
Rovdjur och bytesdjur
Träna mera
Du kan namnge något rovdjur/bytesdjur
Du kan namnge några rovdjur/bytesdjur och förklara vad skillnaden är
Du kan namnge flera rovdjur/bytesdjur och förklara vad skillnaden är
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: