Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HT-20 MA år 6-Gamma kap:1-2

Skapad 2020-06-17 13:25 i Valhallaskolan Halmstad
Grundskola 6 Matematik
Pedagogisk planering för kapitel 1 och 2 i matematikboken Gamma.

Innehåll

Centralt innehåll

Vi kommer att arbeta mot följande mål från det centrala innehållet i läroplanen. När du har arbetat med dessa kapitel ska du kunna:

  • hur vårt talsystem och några andra talsystem är uppbyggda

  • samband mellan tal i bråkform och tal i decimalform

  • uttrycka andelar i bråkform och decimalform

  • sambandet mellan andelen, delen och det hela

  • beräkningar med de fyra räknesätten med skriftliga metoder och miniräknare

  • metoder för multiplikation med stora och små tal

  • metoder för division med 10, 100 och 1000

  • metoder för multiplikation och division av tal i decimalform

  • bedöma rimlighet i resultaten vid multiplikation och division

  • välja lämplig beräkningsmetod i olika vardagliga situationer

  • förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

 

Arbetssätt i undervisningen

 • Gemensamma genomgångar där vi tränar på olika strategier och att berätta hur vi löser olika problem och matteuppgifter. (EPA)
 • Vi hjälper varandra att utveckla strategier vid problemlösning.
 • Du kommer att arbeta enskilt och i par i olika matteuppgifter.
 • Vi kommer att arbeta med praktisk matematik.
 • Du kommer att ha matteläxa som befäster det vi arbetar med.
 • Du kommer att arbeta med matematikboken Gamma och på matteappen.

 

Bedömning

Jag bedömer dina kunskaper om matematiska begrepp, användandet och förmåga att resonera om hur begreppen hänger ihop.

Jag bedömer hur du löser matematiska problem och vilka metoder du använder.

Du har möjligheter att visa dina kunskaper på matematiklektioner, vid eget arbete, genomgångar, diagnoser, test och vid praktiskt arbete.

Jag tittar i ditt räknehäfte samt på uppgifterna som du gör i matteappen för att se hur väl du förstår det vi arbetar med samt hur du löser uppgifter och redovisar dina tankar.

 • Vi avslutar arbetsområdet med ett test för både kapitel 1+2
 • Bedömning sker i en matris på unikum.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Årskurs 6 Gamma kaptitel 1-2

E
C
A
Begreppsförmåga
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
Problemlösningsförmåga
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Strategier och metoder
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik med mycket gott resultat.
Resonemangsförmåga
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen.
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen.
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: