Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik

Skapad 2020-06-17 14:09 i Gylle skola Borlänge
Grundskola 4 – 6 Teknik
I arbetsområdet teknik kommer vi arbeta med vad teknik är, tekniska arbetssätt och tekniska lösningar i hemmet samt de fem enkla maskinerna.

Innehåll

 

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

 

Du kommer att lära dig:

 

Teknik

 

-Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.

 

-Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

 

-Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.

 

-Vanliga tekniska system i hemmet

 

-Hur tekniska system i hemmet förändrats över tid och några orsaker till detta.

 

Hur ska vi lära oss detta?

 

Du kommer att få:

 

- diskutera- dokumentera
- se på filmer
- praktiska övningar

 

Vad som kommer att bedömas:

 

- Delta aktivt i diskussioner och samtal
- praktiska övningar

 

Hur du får visa vad du kan:

 

Genom att vara aktiv i arbetet i klassrummet, både i större och mindre grupp, vid så väl diskussioner och dokumenterande och genom att ta ansvar för ditt eget och vårt gemensamma arbetsmaterial.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6

Matriser

Tk
Teknik

Insats krävs
Når målen
Tekniska lösningar
Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Dokumentation
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet.
Resonemang, förändring över tid
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: