👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling

Skapad 2020-06-17 14:27 i Gylle skola Borlänge
Grundskola 4 – 6 Biologi Kemi
I arbetsområdet "Hållbar utveckling" kommer vi att arbeta med bl.a ekosystemtjänster, växthuseffekten, energi, energikällor, vatten och återvinning, samt från råvara till avfall.

Innehåll

Vad vi ska lära oss

Du kommer att lära dig:

Biologi

 • Vad som menas med hållbar utveckling.
 • Vad ekosystemtjänster är och varför det är viktigt.
 • Om växthuseffekten och hur den fungerar.
 • Förnybara och icke förnybara energikällor.
 • Vattnets kretslopp, övergödning och försurning.
 • Maten vi äter och vikten av att återvinna.
 • Ekologiskt fotavtryck och biologisk mångfald.

Kemi

 • Hur olika råvaror kan bli till olika material.
 • Vad som händer med saker vi slänger eller återvinner.

Hur ska vi lära oss detta?

 • Anteckningar.
 • Se filmer kopplade till ämnet.
 • Läsa texter och göra arbetsuppgifter till.

Vad som kommer bedömmas:

Du kommer bli bedömd utifrån din förmåga att:

 • Delta aktivt i diskussioner och samtal.
 • Att använda begrepp.
 • Dina kunskaper inom hållbar utveckling.
 • Din förmåga att söka information och använda olika källor.

Hur du får visa vad du kan:

 • Genom att vara aktiv i arbetet i klassrummet, vid såväl diskussioner, genomgångar och arbetsuppgifter.
 • Genom ett prov där du får välja en energikälla och diskutera fördelar och nackdelar med den ur miljösynpunkt.

Uppgifter

 • PROV

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6

Matriser

Bi Ke
Hållbar utveckling

Bedömningen avser

Når ej målen
Når målen
Når målen mer än väl
Samtala och diskutera
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör ekologisk hållbarhet och miljö genom att ställa frågor och bemöter åsikter.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör ekologisk hållbarhet och miljö genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Använda information
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
Fältstudier och undersökningar, frågeställningar & planeringar
.
Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna plane- ringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Jämföra resultat & förbättra undersökning
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
Dokumentera undersökning
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bil
Biologiska och kemiska sammanhang & begrepp
.
Eleven har goda kunskaper om biologiska och kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska och kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
Beroende av och påverkan på naturen
Eleven kan också förklara och visa på samband mellan människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till ekologiska samband.
Eleven kan också förklara och visa på mönster hos människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till ekologiska samband.
Söka information
Eleven kan söka naturvetenskaplig information.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använda den i diskussioner.