Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden

Skapad 2020-06-17 15:24 i Tunets skola Borlänge
Grundskola 4 – 6 Historia

Innehåll

Ur läroplanen

Genom undervisningen i ämnet historia ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

 

Undervisningen

Vi kommer att läsa om vikingatiden det här läsåret. Vi kommer att studera vikingatidens viktigaste händelser och personer samt likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män. Vi kommer att prata om tidens handelssystem och läsa om asatron. Vi kommer att ta reda på exempel på hur vikingatid kan avläsas i våra dagar genom t.ex. traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser. Vi kommer att prata om vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma:

  • Att du kan redogöra för vikingatidens viktigaste händelser och personer.
  • Att du kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  • Att du kan berätta om den tidens handelssystem.
  • Att du kan ge exempel på spår av historien i vår tid.
  • Att du kan de mest centrala historiska begreppen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: