Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klara Svenskan- språklära åk 5

Skapad 2020-06-17 16:15 i Gaddenskolan Fristående Grundskolor
Klara svenskan - språklära, åk. 5
Grundskola 5 Svenska
Under läsåret kommer vi bland annat arbeta med boken Klara svenskan - språklära, årskurs 5. Tillsammans går vi igenom bokens olika delmoment, så som att du får repetera flera ordklasser och samtidigt lära dig ännu fler. Vi kommer även att titta närmare på ordkunskap och ordklasser. Dessutom lär vi oss mer om olika stavningsregler, språkbruk och meningsbyggnad.

Innehåll

Syfte med undervisningen

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess normer och uppbyggnad. Undervisningen ska även bidra till att eleverna får möta och bekanta sig med såväl de nordiska grannspråken som de nationella minoritetsspråken.

 

Mål med undervisningen

Under årskurs 5 kommer du ges möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • formulera dig och kommunicera i tal och skrift. 
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, t.ex. genom att du bygger upp meningar med rätt skiljetecken samt använder olika stavningsregler. 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: