Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

åk 9 Tal

Skapad 2020-06-18 08:32 i Farsta grundskola/Adolf Fredriks musikklasser Stockholm Grundskolor
Tal och taluppfattning
Grundskola 9 Matematik
När du är klar med detta område ska du kunna sortera tal . faktorisera tal, räkna med negativa tal, räkna med potenser och förstå vad som menas med kvadratrötter.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med? 

Klara vardagsmatematik som du kommer möta i samhället och att du får en god grund för fortsatta studier.

Hur ska vi arbeta?

 

·         Du kommer att få lösa problem inom området, enskilt och i grupp, skriftligt och muntligt. 

 

·         Vi kommer att ha diagnoser & diskussioner i olika former.

 

·         Vi kommer att gå igenom viktiga moment och begrepp och hur man använder sig av dem inom matematiken.

 

·         Vi kommer att arbeta på olika sätt för att öka din medvetenhet om ditt lärande.

 

·         Du kommer att få olika hemuppgifter, för att på så sätt träna mer på de moment vi arbetar med eller tidigare har arbetat m

Kunskap du behöver ha med dig från åk 8:

 

 • Terminologi för de fyra räknesätten
 • Behärskar addition med hel-, decimaltal och bråk.
 • Behärskar subtraktion med hel- och decimaltal och bråk
 • Behärskar multiplikation med hel- och decimaltal.
 • Behärskar division med hel- och decimaltal.
 • Behärskar beräkningar både med skriftliga metoder och med miniräknare.
 • Behärskar beräkningar med negativa tal
 • Jämföra tal i bråkform och i decimalform

Vad ska du kunna?

 

 • ·         namnge stora och små tal
 • ·         Skriva stora och små tal med prefix
 • ·         Skriva tal i potensform samt utföra beräkningar med tal i potenser
 • ·         Skriva tal i grundpotensform samt utföra beräkningar med tal i grundpotensform
 • ·         Förstå vad som menas med kvadratrot och kunna beräkna kvadratroten ur ett tal 
 •        Talsystemet utvecklats från naturliga tal till reella tal.

 

 • Begreppslista:

talmängder, naturliga tal, rationella tal, irrationella tal, reella tal, primtal, sammansatta tal, primfaktorer, faktorträd, negativa tal, kvadrattal, kvadratrot, Pythagoras sats, katet, hypotenusa, hela tal, delbarhet, potensform och rätvinklig.

 

Vad som bedöms:

 

·         Hur du använder dig av det matematiska språket

 

·         Hur du använder dig av matematiska begrepp

 

·         Hur du för matematiska resonemang

 

·         Hur väl och tydligt du redovisar dina uppgifter

 

·         Hur väl du ser samband och kan använd dig av tidigare inlärd kunskap

 

·         Hur du löser olika problem i bekanta situationer

 

·         Din förmåga att bedöma rimligheten i dina svar

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
  Ma  7-9
 • Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Tal

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1

Ma
Tal

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: