Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vår bokstavsresa

Skapad 2020-06-18 09:26 i Lilla förskolan Unikum Provkommun
Planering för vårt arbete kring bokstäver.
Förskola
Vi ska jobba med bokstäver i olika former och på olika sätt. Utgångspunkten är barnens intresse av bokstäver som de har visat!

Innehåll

Varför?

Vi har märkt ett intresse för bokstäver hos barnen och de går omkring och bokstaverar eller pratar om vad olika saker börjar på.  Vi ser en möjlighet att fånga barnens intresse från många olika områden i detta projekt, med utgångspunkt i alfabetet.

Hur ska vi gå tillväga?

Vi utgår från barnens begynnelsebokstäver och arbetar på olika sätt med varje

 

bokstav.

Vi skriver varje bokstav (de som vill), använder tecken för att lära oss teckna varje bokstav och pratar om vilka ord som börjar på varje bokstav, både på svenska och andra språk.

Med utgångspunkt från barnens intressen hittar vi på andra saker runt bokstäverna t ex djur och frukter

 

Så här planerar vi att gå tillväga för att möjliggöra den pedagogiska dokumentationen:

Hur dokumenterar vi:

Vi dokumenterar med lärplattan, både filmer och fotografier, publicerar på UNIKUM och sätter upp bilder och alster.

 

Hur ofta? Med vilken frekvens?

Varje vecka på PUT.

Regelbundet under projektets gång med barnen.

 

Vem ansvarar för dokumentationen?

Alla i arbetslaget deltar i dokumentationen

 

Utvärdering och Utveckling

Vi utvärderar med barnen kring projektet för att föra det framåt. Vad tycker ni? Vad vill ni göra nu? Vad tycker ni är roligt, svårt?

Vi pedagoger sätter oss på vår PUT (pedagogisk utvecklings tid) och utvärderar och funderar hur vi ska fortsätta, med utgångspunkt från barnen och vad de säger och gör.

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
    Lpfö 18
  • svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,
    Lpfö 18
  • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: