Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samma ackord/olika låtar; ensemblespel

Skapad 2020-06-18 12:16 i Linghemsskolan Linköping
Grundskola 8 Musik
I det här temaområdet som heter ”Samma ackord, olika låtar” ska du spela och sjunga en låt som bygger på en speciell ackordföljd. Alla låtar du kan välja bland har samma ackordföljd, nämligen Em C G D. Du ska arbeta tillsammans med andra i en grupp, en ensemble. Ni kommer att öva på att spela och sjunga den låt ni har valt i en rockbandssättning dvs trummor, bas, gitarr, piano och sång.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.
  Mu  7-9
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster i olika genrer.
  Mu  7-9
 • Musikskapande i olika genrer, till exempel visor, ljudkompositioner och låtar.
  Mu  7-9
 • Musikalisk gestaltning där olika uttrycksformer kombineras.
  Mu  7-9
 • Hur rösten kan varieras i flerstämmiga, vokala uttryck i olika genrer.
  Mu  7-9
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter.
  Mu  7-9
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.
  Mu  7-9
 • Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation.
  Mu  7-9
 • Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning.
  Mu  7-9
 • Instrument och deras funktion i olika genrer och sammanhang, till exempel i en symfoniorkester eller i ett rockband.
  Mu  7-9

Matriser

Mu
Utkast 1 Ensemblespel återkoppling

F
E
C
A
Sång
Du deltar inte tillräckligt mycket i sångmomenten. Om du sjunger hittar du inte tillräckligt rätt gällande meloditoner eller rytm för att det ska vara hörbart likt hur melodin är tänkt att låta.
Du sjunger men hittar inte riktigt alla toner i en melodilinje eller hittar dem inte i rätt tonhöjd men man kan höra stora likheter med hur melodin ska låta. Det kan också vara att du nästan sjunger toner och ord rätt rytmiskt i förhållande till puls men inte helt likt hur melodirytmen ska låta.
Du sjunger rätt melodi och rytm med stöd av mig i tonart som passar dig. Däremot kan du ha svårt att hitta rätt melodi i olika tonarter eller rätt melodirytm i förhållande till pulsen utan mitt stöd.
Du sjunger och hittar rätt melodi och rytm i olika tonarter på egen hand. Det gör du genom att använda olika strategier och/eller ditt gehör.
Ackordspel
Du kan inte spela några ackord med en enkel fjärdedelsrytm. Du kan inte spela ackorden och byta mellan dem i någon mån till pulsslagen.
Du kan spela några ackord med en enkel fjärdedelsrytm. Du kan oftast spela ackorden och byta mellan dem samtidigt som pulsslagen.
Du kan spela några ackord med några olika enkla komprytmer som du blir visad. Du kan spela ackorden och byta mellan dem med bra anpassning till pulsslagen.
Du kan spela några ackord med mer komplicerade komprytmer både som du blir visad och som du kommer på själv. Du kan spela ackorden och byta mellan dem med mycket bra anpassning till pulsslagen i varierande tempon.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: