Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematikboken Alfa kapitel 5

Skapad 2020-06-18 12:58 i Oxledsskolan Partille
Alfa kapitel 1
Grundskola 4 Matematik
Inom detta kapitel kommer du få arbeta med bl.a.geometriska figurer och mätning av längd, omkrets och area.

Innehåll

Planeringens innehåll

När du arbetat med detta område ska du kunna:

 • Mäta och jämföra längder.
 • Förstå skillnaden mellan en spetsig, en trubbig och en rät vinkel.
 • Känna igen och kunna beskriva vanliga geometriska figurer.
 • Beräkna omkretsen av månghörningar.
 • Beräkna arean av kvadrater och rektanglar.

Ord/begrepp att kunna: 

Mil, km, m, dm, cm, mm, rät vinkel, spetsig vinkel, trubbig vinkel, omkrets, area, längd, bredd, kvadratcentimeter, decimeter och meter.

  

Arbetsformer:

Vi kommer huvudsakligen att använda oss av läromedlet Alfa.

 

Du kommer exempelvis få:

- ta del av lärarledda genomgångar

- jobba enskilt (ibland i par och grupp) med färdighetsträning samt problemlösning.

- träna matematiska färdigheter med olika spel och på dator.

-diskutera i par och grupp

 

Detta ska du kunna när arbetsområdet är slut för att nå godtagbara resultat:

På egen hand behärska kunskapskraven som angivits ovan under rubriken " När du arbetat med med området ska du kunna".

 

Bedömning sker exempelvis: 

- löpande under lektionerna t.ex. vid muntliga redovisningar, aktivt deltagande vid genomgångar

- vid skriftlig diagnos före och efter kapitlet.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: