Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stjärnfallet 3. Johannes Förskolor Projektstart september

Skapad 2020-06-18 13:33 i 093071 Förskolan Hälsobrunnen Stockholm Norrmalm
Förskola
Nu har vi avslutat vår observation- och workshopsperiod. Här beskriver vi det område barnen intresserat sig mest för och som vi valt att arbeta vidare med.

Innehåll

 

Projektinriktning och målområde:

 

Efter den inledande Workshopsperioden kan vi se att barnen visat ett stort intresse för frön, odling, maskar och väder. Vi ser ett ökat engagemang och intresse hos barnen för omsorg om varandra och naturfenomen. De leker doktor/patient och famijelekar där omvårdnad och empati är viktiga ingredienser.

 

Vi kommer därför fortsätta studera och undersöka naturens kretslopp och livscykler. Vi vill nu utmana barnen att uppmärksamma hur väder påverkar människan, växters livscykler och kretslopp naturen.

 

Syfte:

 

Genom kunskaper i biologi ska barnen ges möjlighet att påverka sitt eget välbefinnande, bidra till en hållbar utveckling och kunna delta i samtal inom områden som rör hälsa och miljö.

 

Syftet är att barnen ska få möjlighet att utveckla nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen.

 

Innehåll och aktiviteter:

 

Naturvetenskap: Barnen ska få gå på väderpromenader och på så sätt göras medvetna om olika väder och hur de själva och naturen påverkas på olika sätt. De fortsätter att studera växters livscykler och maskkomposten  för att där igenom ställas inför frågor kring omtanke och omvårdnad om det levande och icke levande. Vad behöver människan och naturen för att må bra och utvecklas?

 

Språk och kommunikation: Barnen ska få samtala om och framställa texter och olika estetiska uttryck som lera, måleri, dans och poesi med naturvetenskapligt innehåll. De fortsätter skapa sina egna digitala forskarböcker där de dokumenterar förändringar i odlingar, maskkomposten och hur vädret har orsakat dessa.  Barnen ska också få möta texter och berättelser med ett naturvetenskapligt innehåll och språk, till exempel faktaböcker och webbplatser på internet. På så vis får de möjligheter att utveckla sin läsförståelse och sitt språk.

Matematik: Genom att barnen får studera djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas får de möjlighet att närma sig sortering och klassificering utifrån något som är konkret och välbekant. Sorteringen och grupperingen kan göras utifrån likheter och skillnader i egenskaper. Den kan också göras utifrån barnens egna grupperingar, till exempel efter vilka frön, växter och djur som de tycker är lika och olika.

 

Kunskaper och förmågor vi vill att barnen ska utveckla:

 

• Förstå vad en växt behöver för att gro

 

• Förmåga att visa omsorg om våra gemensamma odlingar.

 

• Förstå att maskarna har en viktig uppgift att bryta ner våra matrester

 

• Förmåga att kunna ställa enkla frågor och hypoteser om odling och maskkompost

 

• Förmåga att känna igen några ordbilder och bokstäver samt använda fler verb i sina berättelser och adjektiv i sina beskrivningar

 

• Förmåga att beskriva och jämföra olika fröer, sortera efter utseende och egenskaper

 

• Förmåga att delta och ta ansvar för gemensamma sysslor som vattna odlingar, duka bordet åt sina kompisar och plocka undan fem saker innan man går hem.

 

 

 

Projektfrågor:

 

·         - Vad skulle hända om vädret försvann?

 

·         - Vilka väder är viktiga för människan och varför?

 

·         - Vilka väder är vänner med fröet/trädet/masken och varför?

 

 

 

Projektuppdrag:

 

Titta vad ni har hemma i skafferier och skåp eller utomhus som du och ditt barn tror skulle kunna gro.

 

Tex, gryn, ris, linser, bönor, frukt och grönsaks frön eller varför inte något helt osannolikt!

 

Ta med era fynd till förskolan. Det blir spännande för barnen att ställa hypoteser och uppleva vad som gror eller inte tillsammans med sina förskolevänner.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: