Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

20-21 Trollets förskola Aktivt arbete mot diskriminering

Skapad 2020-06-18 14:28 i Trollets förskola Karlskoga Förskolor
Förskola
Aktivt arbete mot diskriminering

Innehåll

 Aktivt arbete mot diskriminering 20-21

Alla barn har rätt till en trygg och stimulerande miljö fri från diskriminering. Alla barn ska kunna delta i all verksamhet på likvärdiga villkor.

 

Vilka risker och hinder finns (övergripande)

Var finns det risk för diskriminering?

Var finns det hinder?

 

Analysera orsaker

Varför finns det risker och hinder?

 

Åtgärder (förebyggande och främjande)

Vad kan vi göra?

Hur kan vi göra?

 

Kön:


Risk: Att man blir utesluten pga. sitt kön i leken. Barnens olika sätt att se på kön och leken.

Hinder: Samhällets syn på kön.

Analys: Rådande normer i samhället som påverkar barnen.

Åtgärd:

- Vad? Vara närvarande och medvetna förebilder som vägleder barnen.

- Hur? Vi visar på och undervisar barnen i att den rådande normen inte behöver vara den rätta. Vi tänker på hur vi uttrycker oss.     

 

Könsidentitet eller könsuttryck:-

Etnisk tillhörighet: -

Religion eller annan trosuppfattning: -
Funktionsnedsättning: -

Sexuell läggning: -

 

Ålder:

 

Risk: Att man blir utesluten pga. sin ålder. 

Hinder: Att barn kan se de yngre ha lägre status pga. sin ålder i lek. Att pedagogerna säger nej.   

Analys: Barn vill alltid känna sig stora och tilldelar gärna yngre barn roll med lägre status.   

Åtgärd:

- Vad? Pedagogerna är tydliga mot barnen varför vi har kommit fram till ett beslut.

- Hur? Viss miljö kan vara olämplig vid lägre åldrar pga material, men med närvarande personal kan det vara möjligt att delta.  

 

 

 

Lärlogg: Här synliggörs åtgärder i bild och/eller text (förebyggande och främjande)

 

Reflektion:

 

Följa upp och utvärdera (december)

Hur gick det?

Har vi uppfyllt våra mål på kort sikt?

Hur kan vi fortsätta arbetet?

Kön:

Könsidentitet eller könsuttryck:

Etnisk tillhörighet:

Religion eller annan trosuppfattning:

Funktionsnedsättning:

Sexuell läggning:

Ålder:

 

Följa upp och utvärdera (mars)

Hur gick det?

Har vi uppfyllt våra mål på kort sikt?

Hur kan vi fortsätta arbetet?

Kön:

Könsidentitet eller könsuttryck:

Etnisk tillhörighet:

Religion eller annan trosuppfattning:

Funktionsnedsättning:

Sexuell läggning:

Ålder:

 

Följa upp och utvärdera (maj/juni)

Hur gick det?

Har vi uppfyllt våra mål på lång sikt?

Hur kan vi fortsätta arbetet?

Kön:

Könsidentitet eller könsuttryck:

Etnisk tillhörighet:

Religion eller annan trosuppfattning:

Funktionsnedsättning:

Sexuell läggning:

Ålder:

 

Nästa steg

Ny upprättas inför nästa läsår, augusti-september

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: