Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

20-21 Trollets förskola SKA N&V: Värdegrund

Skapad 2020-06-18 14:33 i Trollets förskola Karlskoga Förskolor
Förskola
Värdegrund

Innehåll

Planering (mål)

Vad ska vi ge barnen förutsättningar att utveckla?
Välj ett mål ur Lpfö 18 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla
-ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

Varför ska vi arbeta med detta?

Beskriv utifrån åtgärder i reflektion och analys 19/20 och aktuellt nuläge

 

För att vi vill göra barnen trygga i att veta hur man samspelar, reder ut missförstånd, bearbetar konflikter, kompromissar och respekterar varandra. Vi anser att barnen ska få kunskap och utbilda sig i en hälsofrämjande livsstil. Vi vill att barnen ska få en förståelse för att det är viktigt att spara på jordens resurser och vi vill ge dom en förståelse för hur människor, natur och djur samspelar. Vi vill ge barnen en möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig. Vi vill ge barnen en positiv framtidstro som ska prägla utbildningen. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig en förståelse och ett varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle.

 

Hur arbetar vi?

Beskriv metoder för hur ni ska nå mot målet. Gör det utifrån förskolans pedagogernas förhållningssätt, värdegrund och uppdrag, miljö samt utformning av utbildning och undervisning.

 

Vi använder Snick och Snack och utbildar barnen med hjälp av dem i hållbar utveckling, hälsosam livsstil och förhållningssätt.

Vi är förebilder som visar empati, respekt, konflikthantering, samspel och förståelse för andra människor.

Vi går till skogen och vår planka, vi går till komposten och även till sopsorteringen. Vi fortsätter arbeta mer övergripande så barnen förstår helheten när det gäller vår påverkan på miljön.
Att vi sparar på jordens resurser och att vi utbildar barnen i att allt hänger ihop och vad som händer om man inte är rädd om jordens resurser, men också vad som händer när vi är det.

 

Lärlogg (pedagogisk dokumentation)

Barnen i fokus
Vad gör/säger barnen/pedagogerna? Vad visar barnen intresse för? Vad försöker barnen förstå? Vilka strategier använder sig barnen av i sitt lärande?

Utveckling/lärande i fokus

Vad är syftet med aktiviteten? Vad har barnen fått möjlighet att utveckla och lära sig? Koppla till Lpfö 18.

 

Reflektion (resultat, reflektion/analys och åtgärder)

Resultat/måluppfyllelse
Vad har barnen utvecklat/lärt sig? Vad har pedagogerna utvecklat/lärt sig? Resultat av pedagogisk dokumentation, enkäter och samtal med vårdnadshavare och barn.

Reflektion och analys

Varför fick vi detta resultat? Hur har förskolan tillgodosett barnens möjlighet till utveckling/lärande? Pedagogens betydelse för resultatet. Miljöns utformning. Undervisningsmetoder som varit gynnsamma/mindre gynnsamma.

 

Åtgärder för utveckling

Vilka förändringar behövs i utbildningen/ undervisningen (struktur, förhållningssätt, miljö och), på lång/kort sikt?

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: