Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

20-21 Trollets förskola SKA D&I: Demokrati

Skapad 2020-06-18 14:25 i Trollets förskola Karlskoga Förskolor
Förskola
Demokrati

Innehåll

Planering (mål)

 

Vad ska vi ge barnen förutsättningar att utveckla?

Välj ett mål ur Lpfö 18 

- förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.

Varför ska vi arbeta med detta?

Beskriv utifrån åtgärder i reflektion och analys 19/20 och aktuellt nuläge

För att öka barnens förståelse för hur ett demokratiskt samhälle fungerar. Vi vill att alla ska lära sig ett demokratiskt förhållningssätt med rättigheter och skyldigheter. Vi vill fortsätta ge dom inflytande över sin vardag och att de ska vara delaktiga i verksamheten. Vi vill även involvera de yngre barnen mer i de demokratiska principerna.

Hur arbetar vi?

Beskriv metoder för hur ni ska nå mot målet. Gör det utifrån förskolans pedagogernas förhållningssätt, värdegrund och uppdrag, miljö samt utformning av utbildning och undervisning.

Vi synliggör för barnen när det är ett demokratiskt beslut som har kommit till stånd. Vi förklarar i undervisningen hur de demokratiska principerna fungerar. Pedagogerna har utvecklat ett mer medvetet inlyssnande när barnen uttrycker delaktighet och inflytande. Vi arbetar mer med demokrati i de yngre åldrarna utöver övriga åldrar.  

Lärlogg (pedagogisk dokumentation)

 

Barnen i fokus

Vad gör/säger barnen/pedagogerna? Vad visar barnen intresse för? Vad försöker barnen förstå? Vilka strategier använder sig barnen av i sitt lärande?

 

Utveckling/lärande i fokus

Vad är syftet med aktiviteten? Vad har barnen fått möjlighet att utveckla och lära sig? Koppla till Lpfö 18.

 

Reflektion (resultat, reflektion/analys och åtgärder)

Resultat/måluppfyllelse

Vad har barnen utvecklat/lärt sig? Vad har pedagogerna utvecklat/lärt sig? Resultat av pedagogisk dokumentation, enkäter och samtal med vårdnadshavare och barn.

 

Reflektion och analys

Varför fick vi detta resultat? Hur har förskolan tillgodosett barnens möjlighet till utveckling/lärande? Pedagogens betydelse för resultatet. Miljöns utformning. Undervisningsmetoder som varit gynnsamma/mindre gynnsamma.

 

Åtgärder för utveckling

Vilka förändringar behövs i utbildningen/ undervisningen (struktur, förhållningssätt, miljö och), på lång/kort sikt?

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: