Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

20-21 Trollets förskola SKA O,U&L: Språk och kommunikation

Skapad 2020-06-18 14:31 i Trollets förskola Karlskoga Förskolor
Förskola
Språk och kommunikation

Innehåll

Planering (mål)

Vad ska vi ge barnen förutsättningar att utveckla?

Välj ett mål ur Lpfö 18 

 

-ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

 

 

Varför ska vi arbeta med detta?

Beskriv utifrån åtgärder i reflektion och analys 19/20 och aktuellt nuläge

 

På Trollets förskola har vi fokus på barnens språkutveckling i de vardagliga situationerna t.ex. genom att använda ord, begrepp och symboler i rätt sammanhang och på ett sätt som utmanar barnen. För att barnen ska komma vidare i sin språkutveckling. Forskning visar på att barn som tidigt ingår i språkgemenskaper där högläsning och diskussion av böcker praktiseras får bättre språk-, läs- och skrivutveckling senare i livet. Därför ska vi arbeta med högläsning.    

 

 

Hur arbetar vi?

Beskriv metoder för hur ni ska nå mot målet. Gör det utifrån förskolans pedagogernas förhållningssätt, värdegrund och uppdrag, miljö samt utformning av utbildning och undervisning.

 

Vi använder tecken som stöd för att förstärka språket. Vi läser ännu mer och strävar efter att jobba djupare med böcker, där samtal kring ordets betydelse diskuteras. Vi har spontan och planerad läsning. Väggsagan med den svenska texten och annat modersmål sitter kvar, men arbetet med den fortsätter. Vi läser för barnen på olika sätt och vi observerar samtal mellan barn och högläsare, samt hur barn samtalar sinsemellan efter högläsning. Vi utbildar barnen i att lära sig situationsobundet abstrakt språk.    

Lärlogg (pedagogisk dokumentation)

Barnen i fokus
Vad gör/säger barnen/pedagogerna? Vad visar barnen intresse för? Vad försöker barnen förstå? Vilka strategier använder sig barnen av i sitt lärande?

Utveckling/lärande i fokus

Vad är syftet med aktiviteten? Vad har barnen fått möjlighet att utveckla och lära sig? Koppla till Lpfö 18.

 

Reflektion (resultat, reflektion/analys och åtgärder)

 

Resultat/måluppfyllelse

Vad har barnen utvecklat/lärt sig? Vad har pedagogerna utvecklat/lärt sig? Resultat av pedagogisk dokumentation, enkäter och samtal med vårdnadshavare och barn.

 

Reflektion och analys

Varför fick vi detta resultat? Hur har förskolan tillgodosett barnens möjlighet till utveckling/lärande? Pedagogens betydelse för resultatet. Miljöns utformning. Undervisningsmetoder som varit gynnsamma/mindre gynnsamma.

 

Åtgärder för utveckling

Vilka förändringar behövs i utbildningen/ undervisningen (struktur, förhållningssätt, miljö och), på lång/kort sikt?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: