Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tyska M:7-8 20/21

Skapad 2020-06-18 15:55 i Hallens Kyrkskola Åre
Grundskola 6 Moderna språk - språkval
Guten Tag und willkommen!

Innehåll

1. Förväntat resultat

Efter arbetsområdet förväntas du kunna:

 • förstå talad enkel tyska,
 • förstå en enkel tysk text,
 • läsa en tysk text högt med korrekt uttal,
 • samtala på tyska med en kompis,
 • skriva en enkel tysk text,
 • fakta om Nordsjökusten.

 

2. Undervisning och övning

I undervisningen använder vi läroboken Mahlzeit. Vi använder också internet, där texter, filmer och musik finns.

I Classroom finns lektionsplanering, stenciler och ljudfiler..

Varje vecka får du läxa på ord och fraser, som finns som länk på klasskalendern.

 

3. Examinationsuppgifter

 • Lyssna på en tysk text om hobbys och djur, och svara på några frågor på tyska.
 • Läsa en tysk text och svara på några frågor på tyska s.95 "BMX".
 • Läsa en tysk text högt med korrekt uttal s. 114 "Die Affen rasen durch den Wald".
 • Berätta på tyska för en kompis om din hobby.
 • Skriva en tysk text om ett djur.
 • Redovisa fakta om Nordsjökusten.

4. Bedömning

 Examinationsuppgifterna bedöms enligt bedömningsmatrisen nedan.

Matriser

M2
Moderna språk lyssna och läsa åk 6

E
C
A
Hörförståelse
Du förstår vanliga, enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo.
Du förstår enkla ord och fraser.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer.
I mycket enkel form kommenterar du innehållet.
I mycket enkel form kommenterar du innehållet.
I enkel form kommenterar du innehållet.
Du hittar enkel efterfrågad information i det talade avsnittet.
Du hittar detaljerad efterfrågad information i det talade avsnittet.
Du återger informationen på ett detaljerat och övergripande sätt.
Läsförståelse
Du förstår vanliga, enkla ord och fraser i korta, enkla texter.
Du förstår enkla ord och fraser.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer.
Du hittar enkel efterfrågad information i texten.
Du hittar detaljerad efterfrågad information i texten.
Du återger informationen på ett detaljerat och övergripande sätt.
I mycket enkel form kommenterar du innehållet.
I mycket enkel form kommenterar du innehållet.
I enkel form kommenterar du innehållet.
Strategier för lyssna och läsa
Du använder dig av någon strategi t.ex.: Du lyssnar och läser flera gånger. Du utgår från de ord du faktisk förstår. Du tar fasta på sammanhanget i texten eller det du hör, innan du försöker att förstå detaljerna. Du läser frågorna som hör till uppgiften, och använder dem när du arbetar med förståelsen.
Du använder dig av någon strategi.
Du använder dig av någon strategi.

M2
Moderna språk tala åk 6

E
C
A
Innehåll
I din muntliga framställning är innehållet mycket enkelt och i huvudsak förståeligt.
I din muntliga framställning är innehållet mycket enkelt och tydligt.
I din muntliga framställning är innehållet enkelt och tydligt och lätt att följa.
Ord och fraser
Du använder enstaka, vanliga ord och fraser.
Du använder flera vanliga ord och fraser.
Du använder flera vanliga ord och fraser.
Flyt
Du behöver stöd av lärare eller kompis för att kunna genomföra talet/samtalet.
Du klarar att genomföra talet/samtalet på egen hand, även om det kan förekomma pauser.
Du pratar utan längre pauser, och utan att staka dig ofta.
Uttal / intonation
Du uttalar orden korrekt i stort.
Du uttalar de flesta orden korrekt.
Du uttalar de flesta orden korrekt och försöker förändra språkmelodin vid t.ex. frågor.
Grammatiska strukturer (verb, pronomen, frågekonstruktion)
Du använder den mest grundläggande grammatiken, t.ex. verben "vara, ha".
Du använder den grundläggande grammatiken.
Du använder den grundläggande grammatiken.
Interaktion
Det finns en vilja att samtala. Du försöker svara på frågor, och försöker ställa frågor.
Du samtalar om olika ämnen, och ger olika exempel.
Du visar intresse av det din kompis säger, och bygger vidare på det. Du försöker att förstå din kompis, och hjälper till när kompisen har svårigheter att kommunicera.
Strategier
Du använder någon strategi t.ex.: Du använder kroppsspråk. Du upprepar ord för att förklara vad du menar. Du förenklar ditt språk för att förklara vad du menar. Du använder frågor för att få hjälp av din samtalskompis. Du beskriver med andra ord för att förklara vad du menar.
Du använder någon strategi.
Du använder några strategier.

M2
Moderna språk skriva åk 6

E
C
A
Innehåll
I din text är innehållet mycket enkelt och i huvudsak förståeligt.
I din text är innehållet mycket enkelt och tydligt.
I din text är innehållet enkelt och tydligt och lätt att följa.
Ord och fraser
Du använder enstaka, vanliga ord och fraser.
Du använder flera vanliga ord och fraser.
Du använder flera vanliga ord och fraser.
Struktur
Innehållet i texten är ordnat med inledning och avslutning.
Meningar och stycken hänger ihop och bygger på varandra genom att du t.ex. använder sambandsord (och, eller, därför).
Grammatiska strukturer (verb, pronomen, frågekonstruktion)
Du använder den mest grundläggande grammatiken, t.ex. verben "vara, ha".
Du använder den grundläggande grammatiken.
Du använder den grundläggande grammatiken. Du använder korrekt meningsbyggnad.
Stavning, interpunktion
Stavningen är i huvudsak korrekt. Stavningen är inte ljudenlig.
Stavningen är i huvudsak korrekt. Stavningen är inte ljudenlig.
Stavningen är för det mesta korrekt. Du använder stor bokstav korrekt. Du använder skiljetecken korrekt.
Interaktion
Det finns en vilja att kommunicera.
Du skriver om olika ämnen, och ger olika exempel. Du ställer och svarar på frågor.
Du skriver om olika ämnen, och ger olika exempel. Du ställer och svarar på frågor.
Strategier
Du använder någon strategi t.ex.: Du upprepar ord för att förklara vad du menar. Du förenklar ditt språk för att förklara vad du menar. Du beskriver med andra ord för att förklara vad du menar. Du använder lexikon.
Du använder någon strategi.
Du använder några strategier.

M2
Moderna språk realia åk 6

E
C
A
Geografi, sevärdheter
Du visar i mycket enkel form din kunskap inom området.
Du visar i mycket enkel form din kunskap inom området.
Du visar i enkel form din kunskap inom området.
Högtider
Du visar i mycket enkel form din kunskap och reflektion inom området.
Du visar i mycket enkel form din kunskap och reflektion inom området.
Du visar i enkel form din kunskap och reflektion inom området.
Specifika företeelser
Du visar i mycket enkel form din kunskap och reflektion inom området.
Du visar i mycket enkel form din kunskap och reflektion inom området.
Du visar i enkel form din kunskap och reflektion inom området.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: