Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi, biologi och fysik

Skapad 2020-06-18 23:34 i Skulltorps skola Partille
Grundsärskola 4 – 6 Naturorienterande ämnen
Undervisningen i NO ska utveckla kunskaper och skapa intresse för att undersöka omvärlden.

Innehåll

Bedömning och arbetssätt

Du kommer att få visa vad du kan och lära dig nya saker genom att exempelvis

 • genomföra experiment
 • se på film
 • läsa faktatexter och svara på skriftliga frågor
 • delta i resonemang i grupparbeten och lektioner

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden,
  NO
 • genomföra undersökningar med naturvetenskaplig anknytning, och
  NO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Livscykler hos några växter och djur.
  NO  1-6
 • Vattnets olika former; fast, flytande och gas. Vattnets betydelse för liv på jorden.
  NO  1-6
 • Energianvändning i hemmet, till exempel av förnybara och fossila bränslen.
  NO  1-6
 • Aktuella samhällsfrågor som rör naturvetenskap.
  NO  1-6
 • Människokroppen och kroppsdelarnas namn och funktion.
  NO  1-6
 • Dokumentation och redovisning av undersökningar och sorteringar med hjälp av skrift, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-6
 • Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena för att, till exempel för att samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.
  NO  1-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven ger också enstaka exempel på växters och djurs livscykler och bidrar till resonemang om deras överlevnadsstrategier beroende på årstid.
  NO  E 6
 • Utifrån egna iakttagelser kan eleven bidra till resonemang om vattnets olika former.
  NO  E 6
 • Eleven medverkar också i att beskriva vattnets betydelse för liv på jorden.
  NO  E 6
 • I samtal om miljöfrågor kan eleven bidra till resonemang om hur källsortering och återvinning kan göras och till att ge förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
  NO  E 6
 • Eleven kan medverka i att hämta information med naturvetenskaplig anknytning från givna källor och bidrar till resonemang om informationens användbarhet.
  NO  E 6
 • Eleven kan medverka i att genomföra enkla undersökningar och sorteringar och bidrar till dokumentationer av arbetet och resultaten.
  NO  E 6
 • Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
  NO  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: