Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokboken

Skapad 2020-06-21 23:37 i Rävlanda skola Härryda
Mall för pedagogisk planering på Furuhällsskolan Ta bort och byt ut alla grön text.
Grundskola F – 9 Svenska
Under skolår 2 kommer vi att arbeta med läsförståelsestrategier. Vi kommer att dokumentera dessa i Bokboken.

Innehåll

Syfte med undervisningen

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

formulera sig och kommunicera i tal och skrift

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att lyssna till högläsning och vi kommer att läsa texter enskilt eller tillsammans med andra. Det kommer att vara olika slags texter som till exempel skönlitteratur, faktatexter, dikter, sånger med mera. Vi kommer även att titta på film. 

Vi kommer att använda oss av läsförsåelsestrategier för att lära oss hur man gör när man tänker medan man läser. Vi kommer att fokusera på:

Visualisera, förutspå, transformera och sammanfatta. 

Det här ska du lära dig

 • Kunskapskrav kopplat till läsförståelse som du ska ha uppnått i slutet av skolår 3 i ämnet svenska:
 • Sv 2-3
   Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. 
 • Sv 2-3
   Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse. 
 • Sv 2-3
   Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter. 
 • Sv 2-3
   Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap. 
 • Sv 2-3
   Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.

Här är en lista med ord och begrepp som är viktiga för din förståelse av området

Förförståelse, visualisera - inre bilder, bildpromenad, författare, titel, illustratör, transformering, metakognition, läsförståelse, läsförståelsestrategier, 

 

 förförståelse, ord och begrepp, visualisera - inre bilder, bildpromenad, förustpå, författare, titel, illustratör, sätta ord på vad man känner (transformering och metakognition)

Så här kan du visa dina kunskaper

Genom att delta i undervisningen och lyssna på högläsningen och läsa själv eller tillsammans med andra. 

Genom att delta i diskussioner kring det vi har läst. 

Genom att dokumentera läsningen i Bokboken. 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: