Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Häsängens Förskola 20-21 SKA O,U&L: Språk och kommunikation

Skapad 2020-06-22 08:53 i Häsängens förskola Karlskoga Förskolor
Förskola
Språk och kommunikation

Innehåll

Planering (mål)

Vad ska vi ge barnen förutsättningar att utveckla?

 

- ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

- både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,

- förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

 

 

Varför ska vi arbeta med detta?

 

- Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Förskolan ska därför lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt. Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter. Utbildningen ska ge barnen förutsättningar att kunna tänka, lära och kommunicera i olika sammanhang och för skilda syften.

 

 

 

Hur arbetar vi?

Vi arbetar med att:

 

- erbjuda alternativa sätt att utrycka sig såsom sång, dans och teater, rim och ramsor, sagor, bilder och symboler, språklekar, lärplattor, Polyglutt och annat konkret material.

 

- utveckla användandet av TAKK bland all personal, utöka veckans tecken samt använda mer bilder som stöd i barnens språkutveckling.

 

- fokusera på språk i all planerad verksamhet under dagen.

 

- kartlägga barnens språkliga domäner tillsammans med vårdnadshavare för att få kunskap om språkförståelse/utveckling och tar in tolk i verksamheten eller vid samtal om behov finns.

 

 

 

 

Lärlogg (pedagogisk dokumentation)

Barnen i fokus
Vad gör/säger barnen/pedagogerna? Vad visar barnen intresse för? Vad försöker barnen förstå? Vilka strategier använder sig barnen av i sitt lärande?

Utveckling/lärande i fokus

Vad är syftet med aktiviteten? Vad har barnen fått möjlighet att utveckla och lära sig? Koppla till Lpfö 18.

 

Reflektion (resultat, reflektion/analys och åtgärder)

 

Resultat/måluppfyllelse

Vad har barnen utvecklat/lärt sig? Vad har pedagogerna utvecklat/lärt sig? Resultat av pedagogisk dokumentation, enkäter och samtal med vårdnadshavare och barn.

 

Reflektion och analys

Varför fick vi detta resultat? Hur har förskolan tillgodosett barnens möjlighet till utveckling/lärande? Pedagogens betydelse för resultatet. Miljöns utformning. Undervisningsmetoder som varit gynnsamma/mindre gynnsamma.

 

Åtgärder för utveckling

Vilka förändringar behövs i utbildningen/ undervisningen (struktur, förhållningssätt, miljö och), på lång/kort sikt?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: