Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Häsängens Förskola 20-21 SKA D&I: Demokrati

Skapad 2020-06-22 09:16 i Häsängens förskola Karlskoga Förskolor
Förskola
Demokrati

Innehåll

Planering (mål)

 

Vad ska vi ge barnen förutsättningar att utveckla?

 

- intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

- förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och

- förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.

 

 

Varför ska vi arbeta med detta?

Förskolan ska arbeta för att barnen ska kunna utveckla sin sociala förmåga och förståelse för vad demokrati är- Vi vill att de utifrån egen förmåga får ta ansvar för sina handlingar och för miljön i förskolan genom delaktighet och inflytande.

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen.

 

Hur arbetar vi?

 

Vi arbetar för att:

- varje barns uppfattning och åsikt respekteras och alla ska få lika stort utrymme och inflytande oavsett ålder, kön och funktionsvariation. Exempelvis ges barnen möjlighet att hålla i samling, duka, hämta och presentera maten, önska aktiviteter/lekar etc.

- skapa en utvecklande, utmanande verksamhet med föränderlig miljö som anpassas utifrån barngruppens behov och intresse. Allt material som är anpassat finns tillgängligt oavsett ålder, kön eller funktionsvariation i den fria leken eller tillsammans med pedagog.

- vara lyhörda pedagoger som lyssnar in barnens och vårdnadshavares behov och önskemål samt låta dem vara med och påverka verksamheten i den mån det är möjligt.


 

 

 

Lärlogg (pedagogisk dokumentation)

 

Barnen i fokus

Vad gör/säger barnen/pedagogerna? Vad visar barnen intresse för? Vad försöker barnen förstå? Vilka strategier använder sig barnen av i sitt lärande?

 

Utveckling/lärande i fokus

Vad är syftet med aktiviteten? Vad har barnen fått möjlighet att utveckla och lära sig? Koppla till Lpfö 18.

 

Reflektion (resultat, reflektion/analys och åtgärder)

Resultat/måluppfyllelse

Vad har barnen utvecklat/lärt sig? Vad har pedagogerna utvecklat/lärt sig? Resultat av pedagogisk dokumentation, enkäter och samtal med vårdnadshavare och barn.

 

Reflektion och analys

Varför fick vi detta resultat? Hur har förskolan tillgodosett barnens möjlighet till utveckling/lärande? Pedagogens betydelse för resultatet. Miljöns utformning. Undervisningsmetoder som varit gynnsamma/mindre gynnsamma.

 

Åtgärder för utveckling

Vilka förändringar behövs i utbildningen/ undervisningen (struktur, förhållningssätt, miljö och), på lång/kort sikt?

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: