Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ugglans förskola 20-21 SKA O,U&L Trygghet och social utveckling

Skapad 2020-06-22 09:00 i Ugglans förskola Karlskoga Förskolor
Förskola
Trygghet och social utveckling

Innehåll

Planering (mål)

Vad ska vi ge barnen förutsättningar att utveckla?

I enlighet med Lpfö 18 ska förskolan "erbjuda barnen en trygg omsorg och har en viktig roll för att bidra till att grundlägga barnens trygghet och självkänsla." (Lpfö 18 s10)

"Förskolan ska vara en levande social gemenskap som ger trygghet samt vilja och lust att lära." (Lpfö 18 s7)

"Barngruppen och samspelet mellan barnen är en viktig och aktiv del i barnens utveckling och lärande i förskolan." (Lpfö 18 s11)

 

 

 

 

Varför ska vi arbeta med detta?

Vi vill skapa möjligheter för barnen att utveckla:

  • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet
  • självständighet och tillit till sin egen förmåga
  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära
  • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler
  • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar
  •  

 

 

 

Hur arbetar vi?

 

Pedagogerna har en aktiv närvaro, är känslomässigt engagerade och ett stöd i barnens förhållningssätt mot varandra.

 

Vi kommer, kopplat till barnkonventionen, att arbeta med att stärka barnens medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet genom att arbeta med "stopp min kropp".

 

De äldsta barnen kommer 20-21 ha utbildning i grupp som bygger på "Kompisböckerna".

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: