Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Räven 20-21 SKA N&V: Värdegrund

Skapad 2020-06-22 10:58 i Rävens förskola Karlskoga Förskolor
Förskola
Värdegrund

Innehåll

Planering (mål)

Vad ska vi ge barnen förutsättningar att utveckla?

- respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna.

Varför ska vi arbeta med detta?

Alla barn ska tycka att det är roligt att vara på förskolan.

Ingen ska diskrimineras.

Hur arbetar vi?

Vi uppmärksammar känslor; titta så glad din kompis blev när du hjälpte hen. Jag ser att du är arg, kan jag hjälpa dig?

Vi uppmanar barnen att använda ordet stopp.

Vi använder materialet gröna/röda handen, där man tydligt ser vad man får och inte får göra mot varandra.

Vi ska implementera "Barnkonventionen" i barngruppen med hjälp av kompisböckerna

 

 

 

 

 

 

Lärlogg (pedagogisk dokumentation)

Barnen i fokus
Vad gör/säger barnen/pedagogerna? Vad visar barnen intresse för? Vad försöker barnen förstå? Vilka strategier använder sig barnen av i sitt lärande?

Utveckling/lärande i fokus

Vad är syftet med aktiviteten? Vad har barnen fått möjlighet att utveckla och lära sig? Koppla till Lpfö 18.

 

Reflektion (resultat, reflektion/analys och åtgärder)

Resultat/måluppfyllelse
Vad har barnen utvecklat/lärt sig? Vad har pedagogerna utvecklat/lärt sig? Resultat av pedagogisk dokumentation, enkäter och samtal med vårdnadshavare och barn.

Reflektion och analys

Varför fick vi detta resultat? Hur har förskolan tillgodosett barnens möjlighet till utveckling/lärande? Pedagogens betydelse för resultatet. Miljöns utformning. Undervisningsmetoder som varit gynnsamma/mindre gynnsamma.

 

Åtgärder för utveckling

Vilka förändringar behövs i utbildningen/ undervisningen (struktur, förhållningssätt, miljö och), på lång/kort sikt?

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: